Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Dop

”Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan.” Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan i samband med dopet.

Dopet är det synliga tecknet på Guds omsorg om människan. Innan dopet träffas prästen och dopbarnets föräldrar för ett dopsamtal. Man talar om dopets innebörd och dopgudstjänstens utformning. Föräldrar ges här möjligheten att ställa frågor och önskemål kring sitt barns dop. Ni får gärna låna dopklänning samt lokal för dopkaffe. Vi överlämnar även ett dopljus.

Dopet kostar ingenting om det arrangeras i din församlings kyrka. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.

I Piteå församling erbjuds dop:

En gång döpt gäller för hela livet.

Lördagar kl. 13.00, 14.00, 15.00 och 16.00
Söndagar kl. 11.00 (i gudstjänsten) och kl. 14.00.

Vi välkomnar dop i gudstjänsten!

Boka dop, dopklänning samt lokal hos oss på
Församlingsexpeditionen: 0911-27 40 00

det är aldrig för sent

Du kan döpas även som vuxen. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.