Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mångkulturella mötesplatser

Vi vill bygga gemenskap och hjälpa våra nya Pitebor att lära sig svenska. Språket är som bekant nyckeln in i vårt samhälle.

Församlingen driver sedan flera år tillbaka ett arbete bland flyktingar och invandrare i Piteå.

Svenska för invandrare - SFI

Start 14/1. Varje måndag eftermiddag fylls Kyrkcenter av människor från jordens alla hörn. Träffarna börjar med fika och samtal vid borden och sedan erbjuds stöd i svenska språket, läxläsning eller kommunikation. Flykting- och invandrararbetet bygger till största delen på volontärinsatser.
Måndag kl. 13.00-15.00, Kyrkcenter, Nygatan 23, Piteå.
Kontakt: Anna-Stina Eriksson, 0911-27 41 12

Café Nyfiket

Start 19/1. Ett mångkulturellt café för dig som tycker om att fika (till ett bra pris), lära känna nya människor, pyssla, spela spel, spela biljard. 
Lördagar kl. 13.00-15.00, se annons och affisch för datum. 
Kyrkcenter, Nygatan 23, Piteå. 
Kontakt: Anna-Stina Eriksson, 0911-27 41 12

Caféträffar

Start 1/2. Caféträffar på Kyrkstadscaféet i S:t Mary-huset. Mångkulturellt och mångspråkigt med teckenspråk och svenska, dövkultur och hörande kultur.
OBS! Första fredagen i månaden. Se affisch!
Fredag kl. 13.00–15.00, Kyrkstadscaféet, Öjebyn.
Kontakt: Anna Yttergren, anna.yttergren@svenskakyrkan.se  

Bli flyktingvän

Tillsammans med Piteå kommun driver Piteå församling ett flyktingvänsprojekt med målet att kunna erbjuda alla flyktingar som kommunplaceras i Piteå en flyktingvän. Som flyktingvän är du med och stöder nyanlända pitebor, ni avgör själva hur ofta ni ses och vad ni gör. Kanske blir ni vänner för livet. Vi får ofta höra från våra volontärer att deras kontakter med våra nya pitebor verkligen berikar deras liv.

Låter det spännande? Hör gärna av dig!
Vi hjälper dig med anmälan och den första kontakten. Dessutom tillhandahåller vi handledning, så du står aldrig ensam.

Kontaktpersoner:
Anna-Stina Eriksson, Piteå församling 0911-27 41 12
Kefle Ghebru, Piteå kommun 0911-69 77 53

öppet hus i furubergskyrkan

Start 10/1. Öppet hus för alla. Kom förbi om du vill spela lite biljard, pingis eller fika över en kopp kaffe tillsammans med människor från alla möjliga länder.
Datum: 10/1, 7/2, 14/3, 11/4 och 9/5.
Torsdag kl. 13.00-15.00, Furubergskyrkan.  
Kontakt: Erika Eriksson, 0911-27 40 17.

mat och prat - nyhet!

Start 27/1. Vi träffas och fikar tillsammans, sedan ser vi en bibeltext på teckenspråk. Vi samtalar och pratar om bibeltexten tillsammans. Alla frågor och tankar respekteras och får ställas. Middag och en kort andakt avslutar gemenskapen. Verksamheten sker på teckenspråk.
Dag och tid: Söndag kl. 14.00.
Kontakt: Anna Yttergren, anna.yttergren@svenskakyrkan.se

Kontakt

Anna-Stina Eriksson

Anna-Stina Eriksson

Piteå församling

Diakon