Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mångkulturella mötesplatser

Vi vill bygga gemenskap och hjälpa våra nya Pitebor att lära sig svenska. Språket är som bekant nyckeln in i vårt samhälle.

Församlingen driver sedan flera år tillbaka ett arbete bland flyktingar och invandrare i Piteå.

Svenska för invandrare - SFI

Start 9/9. Varje måndag eftermiddag fylls Kyrkcenter av människor från jordens alla hörn. Träffarna börjar med fika och samtal vid borden och sedan erbjuds stöd i svenska språket, läxläsning eller kommunikation. Flykting- och invandrararbetet bygger till största delen på volontärinsatser.
Måndag kl. 13.00-15.00, Kyrkcenter, Nygatan 23, Piteå.
Kontakt: Anna-Stina Eriksson, 0911-27 41 12

Caféträffar

Start 6/9. Caféträffar på Kyrkstadscaféet i S:t Mary-huset. Mångkulturellt och mångspråkigt med teckenspråk och svenska, dövkultur och hörande kultur. Första fredagen i månaden. Se affisch!
Fredag kl. 13.00–15.00, Kyrkstadscaféet, Öjebyn.
6/9, 4/10, 1/11, 6/12.
Kontakt: Anna Yttergren, anna.yttergren@svenskakyrkan.se  

Bli flyktingvän

Tillsammans med Piteå kommun driver Piteå församling ett flyktingvänsprojekt med målet att kunna erbjuda alla flyktingar som kommunplaceras i Piteå en flyktingvän. Som flyktingvän är du med och stöder nyanlända pitebor, ni avgör själva hur ofta ni ses och vad ni gör. Kanske blir ni vänner för livet. Vi får ofta höra från våra volontärer att deras kontakter med våra nya pitebor verkligen berikar deras liv.

Låter det spännande? Hör gärna av dig!
Vi hjälper dig med anmälan och den första kontakten. Dessutom tillhandahåller vi handledning, så du står aldrig ensam.

Kontaktperson:
Anna-Stina Eriksson, Piteå församling 0911-27 41 12

mat och prat

Start 24/8. Vi träffas och fikar tillsammans, sedan ser vi en bibeltext på teckenspråk. Vi samtalar och pratar om bibeltexten tillsammans. Alla frågor och tankar respekteras och får ställas. Middag och en kort andakt avslutar gemenskapen. Verksamheten sker på teckenspråk.
Dag och tid: Lördag och söndag kl. 14.00.
Datum: 24/8 och 1/12.
Kontakt: Anna Yttergren, anna.yttergren@svenskakyrkan.se

Kontakt

Anna-Stina Eriksson

Anna-Stina Eriksson

Piteå församling

Diakon

Anna Yttergren

Anna Yttergren

Piteå församling

Präst