Små grupper av människor sitter vid olika bord och pratar över en kopp kaffe.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Mångkulturella mötesplatser

Piteå församling arbetar aktivt för integration och inkludering av våra nya Piteåbor för att de ska känna sig hemma och stanna hos oss.

Det sker bland annat genom stöd i att lära sig svenska – nyckeln till studier, gemenskap och arbete – men även praktiskt  i samhällskontakter. Församlingen har också ett samarbete med Piteå kommun. Vid behov samlas även kläder in.

SFI: Svenska för invandrare

Varje måndag klockan 13.00-15.00 möts volontärer och människor från jordens alla hörn. Målet är att skapa gemenskap och hjälpa våra nya Piteåbor att lära sig svenska. Varje träff börjar med fika och samtal vid borden och sedan erbjuds stöd i svenska språket, läxläsning eller kommunikation.
Verksamheten vänder sig till flyktingar 
i etableringsprocess. 

Flyktingvän

Tillsammans med Piteå kommun driver Piteå församling ett flyktingvänsprojekt med mål att kunna erbjuda alla flyktingar som kommunplaceras i Piteå en flyktingvän. Som flyktingvän är du med och stöder nyanlända Piteåbor. Ni avgör själva hur ofta ni ses och vad ni gör. Kanske blir ni vänner för livet. Låter det spännande? Gör en intresseanmälan på Piteå kommuns hemsida pitea.se/flyktingvan Vi hjälper dig med den första kontakten. och tillhandahåller handledning, så du står aldrig ensam.