Mångkulturella mötesplatser

Vi vill bygga gemenskap och hjälpa våra nya Pitebor att lära sig svenska. Språket är som bekant nyckeln in i vårt samhälle. Här hittar du också information om församlingens teckenspråkiga verksamhet.

Församlingen driver sedan flera år tillbaka ett arbete bland flyktingar och invandrare i Piteå.

Svenska för invandrare - SFI

Start 24 januari. Obs! Nytt startdatum!
Varje måndag eftermiddag fylls Kyrkcenter av människor från jordens alla hörn. Träffarna börjar med fika och samtal vid borden och sedan erbjuds stöd i svenska språket, läxläsning eller kommunikation. Flykting- och invandrararbetet bygger till största delen på volontärinsatser.
Måndag kl. 13.00-15.00, Kyrkcenter, Nygatan 23, Piteå.
Kontakt: Anna-Stina Eriksson, 0911-27 41 12

Kaféträffar

Start 4 februari.
Vi träffas för att umgås, fika tillsammans och dela livets stora och
små ämnen. Mångkulturellt och mångspråkigt med teckenspråk och svenska,
dövkultur och hörande kultur. Vi bjuder på valfri dryck.

Fredagar kl. 13.00-15.00
Datum: 4/2, 4/3, 1/4 och 6/5.
Kyrkstadscaféet i S:t Mary-huset på Sockengränd 6 i Öjeby kyrkstad.
Kontakt: Anna Yttergren, anna.yttergren@svenskakyrkan.se  

Bli flyktingvän

Tillsammans med Piteå kommun driver Piteå församling ett flyktingvänsprojekt med målet att kunna erbjuda alla flyktingar som kommunplaceras i Piteå en flyktingvän. Som flyktingvän är du med och stöder nyanlända pitebor. Ni avgör själva hur ofta ni ses och vad ni gör. Kanske blir ni vänner för livet. Vi får ofta höra från våra volontärer att deras kontakter med våra nya pitebor verkligen berikar deras liv.

Låter det spännande? Hör gärna av dig!
Vi hjälper dig med anmälan och den första kontakten. Dessutom tillhandahåller vi handledning, så du står aldrig ensam.

Kontaktperson:
Anna-Stina Eriksson, Piteå församling 0911-27 41 12