Mångkulturella mötesplatser

Vi vill bygga gemenskap och hjälpa våra nya Pitebor att lära sig svenska. Språket är som bekant nyckeln in i vårt samhälle. Här hittar du också information om församlingens teckenspråkiga verksamhet.

Församlingen driver sedan flera år tillbaka ett arbete bland flyktingar och invandrare i Piteå.

Svenska för invandrare - SFI

Start 13/1. Varje måndag eftermiddag fylls Kyrkcenter av människor från jordens alla hörn. Träffarna börjar med fika och samtal vid borden och sedan erbjuds stöd i svenska språket, läxläsning eller kommunikation. Flykting- och invandrararbetet bygger till största delen på volontärinsatser.
Måndag kl. 13.00-15.00, Kyrkcenter, Nygatan 23, Piteå.
Kontakt: Anna-Stina Eriksson, 0911-27 41 12

Caféträffar - hösten 2020

Start 4/9. Caféträffar på Kyrkstadscaféet i S:t Mary-huset. Mångkulturellt och mångspråkigt med teckenspråk och svenska, dövkultur och hörande kultur.
Sista fredagen i månaden: 4/9, 2/10, 6/11, 4/12.
Fredag kl. 13.00–15.00, Kyrkstadscaféet, Sockengränd i Öjeby kyrkstad.
Kontakt: Anna Yttergren, anna.yttergren@svenskakyrkan.se  

Bli flyktingvän

Tillsammans med Piteå kommun och Rädda barnen driver Piteå församling ett flyktingvänsprojekt med målet att kunna erbjuda alla flyktingar som kommunplaceras i Piteå en flyktingvän. Som flyktingvän är du med och stöder nyanlända pitebor, ni avgör själva hur ofta ni ses och vad ni gör. Kanske blir ni vänner för livet. Vi får ofta höra från våra volontärer att deras kontakter med våra nya pitebor verkligen berikar deras liv.

Låter det spännande? Hör gärna av dig!
Vi hjälper dig med anmälan och den första kontakten. Dessutom tillhandahåller vi handledning, så du står aldrig ensam.

Kontaktperson:
Anna-Stina Eriksson, Piteå församling 0911-27 41 12

Kontakt

Anna-Stina Eriksson

Anna-Stina Eriksson

Piteå församling

Diakon

Anna Yttergren

Anna Yttergren

Piteå församling

Teckenspråkig präst