Barn och familj

Här har vi samlat olika aktiviteter för barn och familj som till exempel Liten och stor. Varmt välkommen!

Liten och stor

Liten och stor är en träffpunkt för barn mellan 0-6 år och föräldrar eller andra vuxna där man kan utbyta erfarenheter och skapa kontakter. Programmet består av fri lek, sång och danslekar, rytmiksamling med inslag av tecken som stöd, bibelberättelser och trevlig samvaro. Ta med eget fika.

Max 50 personer!

Måndagar kl 9.30-12.00, Infjärdens kyrka. Start 7/9.
Adress: Lillpitevägen 20.

Tisdagar kl 10.00-12.00, Furubergskyrkan. Start 8/9.
Adress: Furubergsvägen 20.

Fredagar kl 9.30-12.00, Kyrkcenter. Start 11/9.
Adress: Nygatan 23.

Kontakt: Charlotte Dahlbäck, 0911-27 40 27.

himlakul

Start 8/9. För barn 6-9 år. 
De första gångerna är vi utomhus.
Tisdag 18.00-19.00, EFS Svensbyn (bönhuset).
Kontakt: Julia Karam, 0911-27 41 10.

Scouter i infjärden

Start 2/9. Årskurs 3-6.
Onsdag 18.00-19.30, Scoutstugan, Roknäs.
Ledare: Lena Lyckander.
Kontakt: Julia Karam, 0911-27 41 10.

SCOUTER FURUBERGSKYRKAN

Scouterna i Furubergskyrkan tar paus hösten 2020.

Skolverksamhet

Församlingen har ett väl utarbetat program som vi erbjuder förskolan och grundskolan. Programmet knyter an till skolans läroplan.
Kontakt: Carina Engman, 0911-27 40 30.