Barn och familj

Här har vi samlat olika aktiviteter för barn och familj, till exempel Liten och stor. Varmt välkommen!

Liten och stor

Liten och stor är en träffpunkt för barn mellan 0-6 år och föräldrar eller andra vuxna där man kan utbyta erfarenheter och skapa kontakter. 

Måndagar kl 9.30-12.00, Infjärdens kyrka. Start 5 september
Adress: Lillpitevägen 20. Här finns smörgåsfika.

Måndagar kl 09.30-12.00, Furubergskyrkan. Start 5 september
Adress: Furubergsvägen 20. Här finns lättlunch.

Fredagar kl 9.30-12.00, EFS Piteå. Start 9 september
Adress: Malmgatan 5. Här finns smörgåsfika.
Kontakt: Charlotte Dahlbäck, 0911-27 40 27.

Himlakul

Start 6 september
För barn 6-9 år.
Dag och tid: Tisdag kl. 18.00-19.00.
Plats: EFS Svensbyn
Granträskmarkvägen 27, Svensbyn.
Kontakt: Lina Wikström, 0911-27 40 26

Messy Church

Varmt välkommen till Messy Church! Middag till självkostnadspris, barn äter gratis. Olika aktiviteter och en gemensam samling då vi knyter ihop kvällen. Kom med hela familjen till en kväll med god gemenskap! Ingen föranmälan.

Messy Church i Furubergskyrkan

Plats: Furubergskyrkan, Furubergsvägen 20
Dag och tid: Onsdag kl. 17.00-19.00
Datum: 28/9, 26/10, 30/11
Kontakt: Hanna Dahlbäck, 0911-27 41 27

Messy Church i Infjärdens kyrka

Plats: Infjärdens kyrka, Lillpitevägen 20
Dag och tid: Tisdagar kl. 17-19
Datum: 13/9, 8/11 och 6/12
Kontakt: Lina Wikström, 0911-27 40 26

Scouter i Infjärden

Start 31/8
Scouter för årskurs 3-6.
Ledare: Lena Lyckander. 
Dag och tid: Onsdag kl. 18.00–19.30 
Plats: Scoutstugan/Infjärdens kyrka
Kontakt: Karin Lundberg, 0911-27 41 10

Scouter i Furubergskyrkan

Start 29/9
Scouter för årskurs 3-6
Dag och tid: Torsdag 18.00-19.30
Kontakt: Sara Lind, 0911-27 40 62
Plats: Furubergskyrkan

Skolverksamhet

Församlingen har ett väl utarbetat program som vi erbjuder förskolan och grundskolan. Programmet knyter an till skolans läroplan.
Kontakt: Carina Engman, 0911-27 40 30