Protokoll Kyrkofullmäktige

Här publiceras protokoll från kyrkofullmäktige i Piteå församling. Protokollen är kopior för internet. För bilagor hänvisas till församlingsexpeditionen på Nygatan 23 i Piteå.