Foto: Alex & Martin/IKON

Medlem

Välkommen som medlem i Svenska kyrkan Piteå församling. Tack vare dig som är medlem kan vi finnas för människor i svåra stunder och vara med och skapa minnen i livets högtider.

Du har betydelse för andra människor. Genom att vara medlem bidrar du till att barn runtom i världen får rent vatten att dricka, att ungdomar i Piteå får tala om döden och kanske lära känna sig själva lite bättre samt att våra äldre inte sitter ensamma. Som medlem i Svenska kyrkan är du en del av någonting större.

Kanske tycker du inte att kyrkan rör dig, men som medlem hjälper du till att kyrkan finns Där den behövs och När den behövs - vid exempelvis livskriser och sorg eller vid olyckor och katastrofer. Det skulle dock inte gå utan alla medlemmars ekonomiska och personliga medverkan.

Din medlemsavgift

Kyrkoavgiften/Medlemsavgiften i Piteå församling är 87 öre per intjänad hundralapp (2021). Genom medlemsavgiften stöder man en stor verksamhet med bl.a. Sjukhuskyrkan, gudstjänster, körer, barngrupper, samtalsgrupper, musik- och konsertverksamhet, kulturarv, konfirmandarbete, hembesök, stöd vid kriser och större olyckor, sorgegrupper, jourhavande präst, underhåll av kyrkobyggnader i Piteå och i Markbygden m.m.

Begravningsavgift 

Begravningsavgiften i Piteå församling är 25,3 öre per intjänad hundralapp (2021). Begravningsavgiften betalar alla svenska medborgare oavsett medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften täcker bland annat kostnaderna för en gravplats i 25 år samt lokal vid begravningsceremonin. Begravningsavgiften går också till skötseln av våra kyrkogårdar. Enskild gravskötsel täcks inte av begravningsavgiften.

Att bli medlem

När man döps blir man medlem i Svenska kyrkan. Tidigare blev det nyfödda barnet automatiskt medlem om mamma och/eller pappa var medlemmar. Idag blir man medlem genom dopet och som vuxen kan man alltid inträda i Svenska kyrkan, genom dop eller genom att anmäla att man är döpt.

jag vill bli medlem - hur gör jag?

Det är enkelt att bli medlem! Ladda ned dokumentet nedan, skriv under och skicka in till församlingsexpeditionen. Adress: Piteå församling, Nygatan 23, 941 31, Piteå. Du är förstås också välkommen in med blanketten.

Här hittar du även Anmälan om inträde för barn under 18 år.

Är du redan medlem? Tack för att du är med.
Om inte – tycker du att kyrkan står för något gott? Då är du välkommen som medlem, för att ta del av allt det som kyrkan erbjuder och för att stötta kyrkan i dess uppdrag.

Anmälan om inträde
Anmälan om inträde för barn under 18 år

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du kan bli medlem i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är och om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar om dig själv, men också för dig som vill engagera dig för en bättre värld.

Albertus Pictors kalkmålning som föreställer änglar rengörs i Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Den finansierar den lokala församlingens verksamheter.

Bli medlem - inträdesformulär

Lämna/skicka formuläret till 
Piteå församling, Nygatan 23
941 31 Piteå

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella