Foto: Sara Andersson

Olika sätt att gravsätta

Här nedan kan du se vilka möjligheter av gravsättning som finns på vilka av våra kyrkogårdar:

Kistgrav

En traditionell gravplats för kista och urnor med plats för en eller flera personer. Kistgrav finns på:

  • Alla våra kyrkogårdar.

Minneslund

En gemensam gravplats där gravsättningen av askan sker anonymt. De anhöriga får inte vara med och platsen markeras inte. Finns på:

  • Piteå kyrkogård
  • Långträsk kyrkogård
  • Hedens begravningsplats
  • Vid Öjeby kyrka

Urngravplats

En gravplats för urna med aska som är avsedd för en eller flera urnor. Gravsättningen sker vanligen i kretsen av de närmaste men olika alternativ finns. Finns på:

  • Piteå kyrkogård
  • Öjeby kyrkogård
  • Hedens begravningsplats

Askgravlund

Till skillnad mot vad som gäller för minneslund har de anhöriga rätt att närvara vid nedgrävning av aska. Namnskylt går att beställa av församlingen och sätts upp på en särskild tavla. Finns på:

  • Piteå kyrkogård
  • Hedens begravningsplats