En präst står med knäppta händer.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Fira gudstjänst

Gudstjänsten är en plats där vi får möta Gud och varandra.

Välkommen vem du än är

Här finns utrymme för livet som helhet: sorg och glädje, barn och vuxna, tystnad och ljud, stillhet och rörelse - allt som definierar oss som människor. Här finns utrymme för vår djupaste längtan, det som vi kanske inte ens har ord för. Här finns utrymme för att bara vara, men också för engagemang. Välkommen vem du än är!

Olika typer av gudstjänster

I församlingens kyrkor firas gudstjänster av olika slag, olika dagar och olika tider. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Gudstjänsten är centrum i församlingens liv. Varje söndag firas olika former av gudstjänst i Piteå församlings kyrkor. Församlingens hemsida, månadsblad i församlingshem och kyrkor samt berättar om vilken typ av gudstjänst som firas kommande söndag.

Varje söndag firas gudstjänst med nattvard i någon av församlingens kyrkor. I församlingens kyrkor tänds också ljus för de som nyligen döpts och de som nyligen avlidit.

I Piteå församling firas också dopgudstjänster, konfirmationsgudstjänster, vigselgudstjänster, begravningsgudstjänster, teckenspråkiga gudstjänster och regnbågsgudstjänster.

Om du besöker en gudstjänst för första gången finns det alltid någon att prata med, men det är inget måste. Det går lika bra att sitta ensam. 
Vi vill att du ska känna dig bekväm.

Sångstund och andakt

Församlingen håller sång-  och andaktsstunder för äldre på Berggården, Källbogården, Mogården, Munkberga, Roknäsgården, Ängsgården, Österbo
samt Samvaron i Piteå och Öjebyn. 

Hembesök

Vid önskemål om besök, samtal och enskild nattvard, kontakta expeditionen.

Bokning och frågor:
0911-27 40 00.

Oblater

En präst håller ett silverfat med oblater.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

De oblater vi använder i nattvarden i Piteå församling är ekologiska och glutenfria men de kan innehålla spår av mjölkprotein, laktos, soja och lupinmjöl.

Oblater - nattvardsbrödet. Ordet oblat kommer av latinets oblatum, som betyder det framsatta, det offrade, ursprungligen det framsatta brödet som de första kristna medförde till sina nattvardsmåltider. Brödet är symbol för evigt liv.

"Till dig som längtar" rogivande stund i kyrkan

Enkelhet, musik, ljuständning och sinnesro. Delade tankar om vardagslivet. Välkommen till Öjeby kyrka på torsdagar och Piteå kyrka på söndagar.

En kvinna sitter och samtalar med några andra över en kopp kaffe.

Sångstund och andakt på äldreboenden

Med jämna mellanrum besöker församlings personal äldreboenden i kommunen för sångstund och andakt. Här hittar du vårens program.

Kollektändamål

Genom att ge kollekt bidrar du till en rättvisare värld, långt borta men också här hemma. Ibland går kollekten till katastrofbistånd till människor i omedelbar nöd, andra gånger till lokala behov.

Närbild på en väggklocka som visar tiden en minut i tolv.

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Olika bibeltexter är kopplade till de olika veckorna i kalendern. Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första advent.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.