Foto: Magnus Borg

Synenämnd i Öjeby kyrkstad

Synenämnden gör årliga besiktningar i Öjeby kyrkstad. Här kan du läsa om synenämndens arbete samt ta del broschyrer om hur kyrkstugor underhålls.

I Öjeby kyrkstad finns ett genuint intresse för att bevara kyrkstugornas unika karaktär. Mot bakgrund av detta har Piteå församling, Länsstyrelsen i Norrbotten, Piteå kommun, Piteå museum och Kyrkstugeägarnas intresseförening gått samman och bildat en synenämnd. Syftet är att stötta kyrkstugeägare i arbetet med stugornas underhåll.

De årliga besiktningarna handlar om att synenämnden går runt i ett särskilt område i kyrkstaden och noterar om det finns några förvanskningar i kulturmiljön. Tillsynen handlar helt och hållet om kyrkstugornas exteriörer. Synenämnden kommer även att lägga fokus på brandsäkerhet.
- Det känns värdefullt att arbetet med synenämnden är igång. Vi vill gärna ge kyrkstugeägare denna hjälp för att vårda och bevara deras kyrkstugor, säger Kurt Pedersen, kyrkogårds- och fastighetschef i Piteå församling. Han är också ordförande i synenämnden.

nästa tillsynsrunda

Nästa tillsynsrunda i kyrkstaden är planerad till onsdag 5 maj 2021.
Under 2020 utgick synenämndens tillsynsrunda på grund av Corona-pandemin.

markupplåtelseavtal

Under 2019 skickade Piteå församling ut markupplåtelseavtal till kyrkstugeägare. 
En förutsättning för att äga en kyrkstuga är nämligen att man har ett upplåtelseavtal med församlingen, som äger marken. I dagsläget finns enbart köpeavtal som reglerar försäljningen. Om du inte har fått ett markupplåtelseavtal, vänligen kontakta oss.

råd om vård

Piteå museum har i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbotten, Piteå kommun och Piteå församling producerat en broschyr om byggnadsvård i kyrkstaden. Broschyren är gratis och kan fås på museet vid Rådhustorget.

Den digitala upplagan finns HÄR (öppnas i nytt fönster)

Kyrkstäderna i klimateffekternas tid

I foldern Kyrkstäderna i klimateffekternas tid hittar du information om kyrkstugornas anpassning till förändrat klimat i Norrbotten. Du kan läsa publikationen via följande länk. Klicka här (öppnas i nytt fönster).