Foto: Magnus Borg

Synenämnd i Öjeby kyrkstad

Synenämnden gör årliga besiktningar i Öjeby kyrkstad. Här kan du läsa om synenämndens arbete samt ta del broschyrer om hur kyrkstugor underhålls.

I Öjeby kyrkstad finns ett genuint intresse för att bevara kyrkstugornas unika karaktär. Mot bakgrund av detta har Piteå församling, Länsstyrelsen i Norrbotten, Piteå kommun, Piteå museum och Kyrkstugeägarnas intresseförening gått samman och bildat en synenämnd. Syftet är att stötta kyrkstugeägare i arbetet med stugornas underhåll.

De årliga besiktningarna handlar om att synenämnden går runt i ett särskilt område i kyrkstaden och noterar om det finns några förvanskningar i kulturmiljön. Tillsynen handlar helt och hållet om kyrkstugornas exteriörer. Synenämnden kommer även att lägga fokus på brandsäkerhet.

genomförda besiktningar

År 2020 genomfördes besiktning av område 1 (kyrkstugor 1-99).
År 2021 genomfördes besiktning av område 2 och område 3 (kyrkstugor 55-289)

Vid årsskiftet 2021/2022 skickas ett informationsbrev med protokoll ut till kyrkstugeägare. Kyrkstugeägare som inte berörs av den årliga tillsynen får ett vanligt informationsbrev.

markupplåtelseavtal

Under 2019 skickade Piteå församling ut markupplåtelseavtal till kyrkstugeägare. 
En förutsättning för att äga en kyrkstuga är nämligen att man har ett upplåtelseavtal med församlingen, som äger marken. I dagsläget finns enbart köpeavtal som reglerar försäljningen. Om du inte har fått ett markupplåtelseavtal, vänligen kontakta Piteå församling.

taktillägg i norrbottens kyrkstäder

Norrbottens museum har tagit fram broschyren tillsammans med Piteå museum, Luleå kommun, Piteå kommun och Länsstyrelsen.

Klicka på den här länken för att läsa skriften Taktillägg i Norrbottens kyrkstäder.

råd om vård

Piteå museum har i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbotten, Piteå kommun och Piteå församling producerat en broschyr om byggnadsvård i kyrkstaden. Broschyren är gratis och kan fås på museet vid Rådhustorget.

Den digitala upplagan finns HÄR (öppnas i nytt fönster)

Kyrkstäderna i klimateffekternas tid

I foldern Kyrkstäderna i klimateffekternas tid hittar du information om kyrkstugornas anpassning till förändrat klimat i Norrbotten. Du kan läsa publikationen via följande länk. Klicka här (öppnas i nytt fönster).