Foto: Magnus Borg

Synenämnd i Öjeby kyrkstad

En synenämnd har bildats som kommer att göra årliga besiktningar i Öjeby kyrkstad. Här kan du läsa om synenämndens arbete samt hitta broschyrer om hur kyrkstugor underhålls.

I Öjeby kyrkstad finns ett genuint intresse för att bevara kyrkstugornas unika karaktär. Mot bakgrund av detta har Piteå församling, Länsstyrelsen i Norrbotten, Piteå kommun, Piteå museum och Kyrkstugeägarnas intresseförening gått samman och bildat en synenämnd. Syftet är att stötta kyrkstugeägare i arbetet med stugornas underhåll.

De årliga besiktningarna handlar om att synenämnden går runt i ett särskilt område i kyrkstaden och noterar om det finns några förvanskningar i kulturmiljön. Tillsynen handlar helt och hållet om kyrkstugornas exteriörer. Synenämnden kommer även att lägga fokus på brandsäkerhet.
- Det känns värdefullt att arbetet med synenämnden är igång. Vi vill gärna ge kyrkstugeägare denna hjälp för att vårda och bevara deras kyrkstugor, säger Kurt Pedersen, kyrkogårds- och fastighetschef i Piteå församling. Han är också ordförande i synenämnden.

Har du fått ett protokoll hemskickat?

12 juni 2019 genomfördes den första tillsynen i Öjeby kyrkstad. Berört område var område 1 (kyrkstugor 1-99). I slutet av augusti skickades ett brev med protokollanteckningar ut till berörda kyrkstugeägare. Om du har frågor om brevets innehåll kan du kontakta Kurt Pedersen.

Övergripande intryck från första tillsynen

Intrycket från tillsynsrundan (kyrkstugor 1-99) är att aktuellt område överlag är i gott skick. De förbättringar som synenämnden i huvudsak uppmärksammade på plats rörde exempelvis avvattningslösningar och skorstensskador.

markupplåtelseavtal i höst

Under året kommer Piteå församling även att skicka ut markupplåtelseavtal. 
En förutsättning för att äga en kyrkstuga är nämligen att man har ett upplåtelseavtal med församlingen, som äger marken. I dagsläget finns enbart köpeavtal som reglerar försäljningen. Som en service till alla kyrkstugeägare kommer församlingen under senhösten/vintern att skicka ut avtal kostnadsfritt för undertecknande

råd om vård

Piteå museum har i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbotten, Piteå kommun och Piteå församling producerat en broschyr om byggnadsvård i kyrkstaden. Broschyren är gratis och kan fås på museet vid Rådhustorget.

Den digitala upplagan finns HÄR (öppnas i nytt fönster)

Kyrkstäderna i klimateffekternas tid

I foldern Kyrkstäderna i klimateffekternas tid hittar du information om kyrkstugornas anpassning till förändrat klimat i Norrbotten. Du kan läsa publikationen via följande länk. Klicka här (öppnas i nytt fönster).

Kontakt

Kurt Pedersen

Kurt Pedersen

Piteå församling

Kyrkogårds- och fastighetschef