Foto: AstroStar/Shutterstock

Vid en kris

I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd.

Vid akuta situationer

Akut samtals- och krisstöd, vid till exempel hastiga dödsfall, sök via Sjukhuskyrkans minicall hela dygnet 0740-37 64 21.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Du kan ringa om du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam. Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst.
Jouren är öppen varje dag mellan kl. 17.00-06.00
Vill du hellre chatta eller skriva ett digitalt brev, gå till: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast 

Svenska kyrkans finska telefonjour
Telefon 020-26 25 00 kl. 21.00-24.00
Palveleva puhelin 020-26 25 00 joka ilta kello 21.00–24.00.

Bildtelefonjour på teckenspråk

Svenska kyrkan erbjuder en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner som har tystnadsplikt. Samtalstjänsten är öppen för alla oavsett livsåskådning eller trosuppfattning. Den som känner oro, har sorg, vill tala om tro eller tvivel och behöver stöd kan här samtala direkt utan tolk.​

Stödlinjen för döva nås via svenskakyrkan@ectalk.se
Stödlinjen är öppen tre dagar i veckan:
måndag kl. 10-16, onsdag kl. 10-19, fredag kl. 10-16.

Vid icke akuta situationer

Om du behöver någon att prata med så får du gärna ringa telefonjouren. Hit kan du ringa om du är ledsen, rädd, orolig eller känner dig ensam. Församlingens diakoner och präster finns här för dig och det ni pratar om stannar mellan er. 
Ring 0911-27 40 83, telefonjouren är öppen vardagar dagtid.