Foto: Camilla Arvidsson

Vad kan vi göra för Bodens EU-migranter?

Nyhet Publicerad Ändrad

För en vecka sedan höll Svenska kyrkan i Boden tillsammans med Bodens kommuns integrationsenhet ett informationsmöte kring stadens EU-migranter och deras situation. Inbjudna för att tala var Mats Åberg, f.d. ambassadör i Rumänien samt Helena Alm Norberg från Svenska kyrkans internationella avdelning.

Ett 80-tal bodensare samlades på Församlingsgården denna kväll och glädjande nog var ett flertal politiker samt sju av de elva EU-migranterna som just nu finns i Boden på plats.

 

 

Foto: Camilla Arvidsson

Egentligen startade allt med ett annat möte i Överluleå kyrka för några månader sedan. Svenska kyrkan i Boden hade då samlat ihop olika föreningar och organisationer för att se om man tillsammans kunde hitta ett tillfälligt boende åt EU-migranterna som befann sig i staden. Man var rädd att någon skulle frysa ihjäl. Ironiskt nog var det nästan 30 minusgrader utanför kyrkan just den kvällen. Från det mötet bildades ett enkelt nätverk som försökte att titta på olika lösningar. Det visade sig vara svårare än man anat. Det finns lagar och förordningar och mycket åsikter kring EU-migranternas vistelse i Sverige.

 

 

Foto: Camilla Arvidsson

Varför sätter sig egentligen någon utanför en mataffär i sol, regn och snö och ber om allmosor för sitt levebröd? Under informationskvällen berättar Mats Åberg om den historiska bakgrunden till EU-migranternas situation i sitt hemland, hur det ser ut i Rumänien idag samt vad som görs på politisk nivå i EU. Visste du till exempel att romerna var slavar i Rumänien ungefär under samma tidsperiod som USA höll slavar? Att projektpengar från EU fryser inne eftersom Rumäniens regering inte har tillräcklig kunskap att fylla i EU´s alla ansökningsblanketter? Att landet är så fattigt att det inte heller kan ligga ute med pengar som man inte får igen förrän ett EU-projekt är avslutat? Att segregationen i Rumänien är så djupt rotad att den inte ifrågasätts av dem som bor där? Att våra gator i Sverige är renare än de platser romerna bor på i sitt hemland?

 

 

Foto: Camilla Arvidsson

Mats Åberg säger att det är viktigt att arbeta på alla nivåer i frågan kring EU-migranternas situation och att det har börjat hända en hel del genom olika svenska och internationella organisationer som går in och försöker förändra romernas levnadssituation. EU utbildar till exempel numera tjänstemän och erbjuder hjälp vid ansökningar av projektpengar. Men det finns mycket kvar att göra.

Ett av många biståndsprojekt som bedrivs i Rumänien just nu är det Svenska kyrkan stöttar i staden Roman. Helena Alm Norberg berättar om hur det sociala centret som kyrkan samlar in pengar till fungerar samt visar bilder från hur människor faktiskt har det i området. Det är skrämmande bilder som sätter sig på näthinnan. Och de flesta är överens om att vi måste sätta in resurser på plats i Rumänien men vad hjälper det den EU-migrant som sitter utanför vår mataffär just nu. Vintern närmar sig och frågan kvarstår - finns det någon plats att erbjuda som tillfälligt skydd mot vinterns kyla?

 

 

Foto: Camilla Arvidsson

Diskussionerna och frågorna som följer under informationsmötet är fyllda med känslor men förs i sakligt tonläge och med en vilja att göra det bästa. Idéer som kommer upp är bland annat att skaffa en vänort i Rumänien och att samarbeta med fyrkantens kommuner. Människor ger olika förslag på byggnader som kanske skulle kunna fungera som tillfälligt boende eller på markområden som tillfälligt skulle kunna upplåtas för camping.

Andra viktiga råd vi får av Mats Åberg är att försöka kommunicera direkt med var och en av EU-migranterna. Att vi inte kan jämföra vår svenska levnadsstandard med den standard de är vana med i sitt hemland. Att vi måste försöka att förklara hur det svenska samhället fungerar och vad man får och inte får göra här. Att motverka problem som tältläger på dåliga platser eller att människor försöker tjäna pengar på andras olycka. Det är svensk lag som gäller men de kulturella skillnaderna är stora och utan kommunikation är det svårt att hitta rätt.

Jag och Charlotte Unée, som är de diakoner som idag arbetar med frågor kring EU-migranterna, är trots bristen på resultat när det gäller att hitta ett tillfälligt vinterskydd åt EU-migranterna tacksamma över att så många kom på mötet och över att viljan att göra något för EU-migranterna finns där trots att bodensarna har fullt upp med att hjälpa även flyktingar, asylsökande och andra som har det svårt. Det ena utesluter inte det andra och ingen ska väl behöva frysa ihjäl i Boden!

Vid pennan

Annika Berglund, diakon i Svenska kyrkan i Boden