Gräslök i en odlingslåda. En grupp människor sitter i bakgrunden.
Foto: Emilia Lindstrand /Ikon

Mångfaldens trädgård

Allt fler arter på jorden är hotade på grund av människans framfart. Det går att vända utvecklingen och det finns enkla saker som vi kan göra själva i våra trädgårdar för att hjälpa till. Välkommen att lära dig mer och att skapa goda förutsättningar för en hög biologisk mångfald i Matteuskyrkans trädgård. 

Syftet med en mångfaldsträdgård vid Matteuskyrkan är att vi församlingsbor - barn, vuxna och ungdomar - tillsammans skapar en trivsam plats där människor, bin, humlor, fjärilar och fåglar finner mat och livsrum. Tillsammans boostar vi den biologiska mångfalden i Södra Svartbyn.

Under hösten 2022 möts vi i Matteuskyrkan en gång i månaden och diskuterar och samtalar kring vad biologisk mångfald innebär och hur kan vi förbättra på lokal nivå. Dessa möten leder så småningom fram till en plan för vad vi tillsammans vill göra ute i trädgården under våren och försommaren. Under våren 2023 kan det bli fler träffar och i synnerhet gemensamma arbetsinsatser ute i trädgården. 

Träffarna inleds med en enkel middag följt av samtal, och så avslutar vi med en liten andakt.  

START: 25 september kl 17.30.

Välkommen med din anmälan till Stig Sörlin, 0921-775 28 eller stig.sorlin@svenskakyrkan.se.