Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är en församlings högsta beslutande organ och som sammanträder 2 gånger/år. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet samt val av ledamöter i kyrkorådet. Kyrkofullmäktige består av 21 ledamöter. Fördelningen i kyrkofullmäktige efter valet 2009 är: Kyrkans väl (KV) 13 ordinarie och 7 ersättare, Socialdemokraterna (S) 10 ordinarie och 5 ersättare samt Finska församlingspartiet (FFP) 2 ordinarie och 2 ersättare. Totalt 25 ordinarie och 14 ersättare.

Ordinarie

Olof Granström (KV)
Lars Tunkrans, ordf. (KV)
Eva Olovsdotter Ahlm (KV)
Samuel Jansson (KV)
Raouf Ayoub (KV)
Christina Hansson (KV)
Magnus Sjögren (KV)
Magnus Andersson (KV)

Ann-Mari Rosén (S)
Lars Nordqvist (S), v. ordf.
Ulla Andersson (S)
Lars Rande (S)
Gunilla Nordqvist (S)
Lars Eklund (S)
Agneta Holmberg (S)
Gert Lindström (S)
Lena Sundholm (S)
Kjell Söderqvist (S)

Jarl Håkan Löflund (FFP)
Birgitta Floke (FFP)

Ersättare

Nathalie Fredholm (KV) 
Per-Erik Kanström (KV)
Maj-Britt Vengelin (KV)
Kerstin Fredholm (KV)
Ann-Christine Granlund (KV)
Inger Ohlson (KV)
Kamanga Lindman (KV)
Görel Bohlin (S)
Kjell Blomstedt (S)
Anna-Liisa Bergman (S)
Björn Lundin (S)
Lars Holmberg (S)
Marja-Liisa Lahti (FFP)
Paula Löflund (FFP)

 

//