Foto: Magnus Aronsson/IKON

Vanliga frågor om begravning

Avskedet är betydelsefullt, och det är mycket man vill ha rätt, både med tanke på anhöriga och den avlidne. Har den avlidne skriftligt eller muntligt uttryckt önskemål angående begravning eller gravsättning är det alltid de önskemålen som ska komma i första rummet.

Var ska jag börja?

Mycket av de praktiska förberedelserna, som val av kista, urna och transporter, sker ofta i samråd med en begravningsbyrå. Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill ta begravningsbyråns tjänster i anspråk och byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Ofta är det till hjälp för anhöriga om besöket till begravningsbyrån dröjer en eller ett par dagar efter dödsfallet så att man orkar med att ta emot information och fatta beslut. Man bokar tid per telefon eller vid ett personligt besök.

Kostar det något?

Till viss del. Vissa delar är avgiftsfria genom medlemsskap i Svenska kyrkan, vissa delar täcks av begravningsavgiften. Det finns dock vissa delar som dödsboet själva kan behöva betala. Församlingen kan hjälpa till att reda ut alla detaljer.
Under Börja här: Råd och tips inför begravning finns detaljer om vad som är helt avgiftsfritt och vad som kostar.

Foto: (arkivbild)

Begravningssamtal

När prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga för ett samtal. Mötet kan ske i hemmet eller i församlingens samtalsrum. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Om det finns omständigheter som försvårar situationen för anhöriga kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Prästen har tystnadsplikt vad gäller enskild själavård, vilket betyder att han eller hon inte får tala med någon om det som har sagts i sådana samtal.

Begravningsgudstjänsten

I samtalet planerar präst och anhöriga tillsammans utformningen av begravningsgudstjänsten. Det finns en begravningsritual som är begravningens stomme, men musik, psalmer, böner och texter går att diskutera och välja tillsammans med prästen. Har den avlidne skriftligt eller muntligt uttryckt önskemål bör de få komma i första rummet.

Psalmer och musik

Anhöriga är också välkomna att ta kontakt med den musiker som ska spela vid begravningen för att diskutera och kanske få förslag på musik.

Tacksägelse

Tacksägelse över den som avlidit läses som regel i gudstjänsten söndagen efter att församlingen fått kännedom om dödsfallet. Församlingen skickar ett brev till närmaste anhörig med information om när tacksägelse läses. Anhöriga kan också lämna önskemål om tacksägelse till en speciell söndag genom att kontakta församlingsexpeditionen.

Foto: Harald Notini/Hammarby församling

Dödsannons

En dödsannons är ett sätt att berätta för omvärlden om det inträffade. I annonsen informeras om när och var begravningen äger rum eller om den redan ägt rum. I annonsen kan man även framföra önskemål om gåvor till något särskilt ändamål. Annonsens storlek och valet av tidning påverkar kostnaden för den.

Begravningskaffe

Du är välkommen att boka våra samlingslokaler för begravningskaffe. Vid begravning av församlingsbo utgår ingen lokalhyra. Extern catering är vanligt förekommande. Här kan du läsa mer om våra kyrkor och lokaler.

Gravskötsel, plantering och krans

Om man själv inte har möjlighet att sköta graven kan man beställa tjänsten på
tel: 08-555 168 28
eller postadress:
Hammarby församling
Kyrkvägen 12
194 78 UPPLANDS VÄSBY