Foto: Håkan Sjunnesson

Hållbar utveckling: Verksamhetsområde III - Byggnader

"Hammarby församling ska, genom sitt ansvar för sina byggnader och lokaler, även visa att vi tar ett medvetet ansvar för att förvalta den skapelse vi fått till låns."

Delmål 1

Hammarby församling vill, med smarta val och enkla lösningar, minska sin påverkan på miljö och klimat.

Åtgärdsprogram

Hammarby församling ska under 2017 genomföra en elinventering av Vilunda kyrkocentrum, för att lokalisera stora elförbrukare.

Ansvarig

Kanslichefen ansvarar för att besiktningen genomförs och dokumenteras. Framför allt vaktmästare, men även övrig personal, kan beröras.

Slutfört

31 augusti 2017.

Uppföljning

Resultatet redovisas för behandling vid kyrkorådsmötet i september 2017.

Delmål 2

Hammarby församling vill, med enkla förbättringar, minska de avtryck vi gör på miljö och klimat, och samtidigt vara ett föredöme där vi visar att vi medvetet tar ansvar för att värna om skapelsen

Åtgärdsprogram

Hammarby församlingen ska, utifrån ett såväl antikvariskt, som energibesparande och klimatbesparande perspektiv, täta fönster och dörrar i Vilunda kyrkocentrum.

Ansvarig

Kanslichefen ansvarar för att tätningen genomförs och dokumenteras.

Slutfört

31 augusti 2017.

Uppföljning

Resultatet redovisas för behandling vid kyrkorådsmötet i september 2017.