Bethany Home

Vid Malaysias västkust 25 mil norr om huvudstaden Kulala Lumpur ligger Bethany Home, ett center för barn med olika funktionsnedsättningar.

Hammarby församling har Bethany Home som vänprojekt under år 2018. Det handlar om att samla in pengar men också om att ha en relation till varandra, be förvarandra och stötta varandra på olika sätt.Bethany Home startades av Svenska kyrkans mission i samarbete med Evangelical Lutheran Church (ELCM) i Malasyaia.

Barnen blir sedda

Barn med funktionshinder var ofta undangömda och missförstådda och Bethany Home byggdes för dessa barn, som fick känna sig sedda och accepterade för vilka de var och få rätt stöd i livet. Detta är något som genomsyrar verksamheten idag också. Skolbussar hämtar barnen från sina hem och gruppboenden på morgonen och barnen börjar varje dag med morgongymnastik som kan vara allt från styrketräning till bollywood dans. Klasserna består av ca 20 elever, och klassämnena varvas med sportaktiviteter, sång, dans och sjukgymnastik för de som behöver. På skolloven är det ofta full aktivitet med olika läger och utflykter något som är mycket uppskattat för barn som sällan kommer iväg hemifrån. När barnen blir äldre kan de fortsätta i en affär med secondhand varor som en arbetsplats.

Guds ledning och kärlek

När Bethany Home startade sa man ofta att man behövde Guds ledning och kärlek för att kunna göra ett bra arbete och detta är fortfarande drivkraften och många som besöker Bethany Home upplever att det är en stor omsorg och kärlek som man får känna på. Bethany Home är en kristen skola men många lärare är hinduer och många elever är muslimer men man respekterar varandra och firar varandras högtider så det blir mycket festande!

Bethany home välkomnar volontärer

På Bethany Home välkomnar man gäster och volontärer från andra länder och det är många volontärer från Sverige som har varit på Bethany Home och blivit engagerade och återkommit. 
Lisa Hofverberg, diakon i Hammarby församling, är en sådan volontär och har varit flera gånger på Bethany Home som volontär och sjukgymnast. I november var hon och hälsade på sina vänner, och startade då även upp ett vänprojekt mellan Bethany Home och Hammarby församling. 
Hammarby församling kommer stötta ekonomiskt men församlingarna kommer även att stötta varandra på olika sätt som förbön, och utbyte på Skype eller brev mellan internationella gruppen, ungdomsgruppen eller någon barnkör. Bethany Home blev väldigt glada över detta vänprojekt och det betyder mycket för dem att människorna i Hammarby församling ber och tänker på dem.

De vill hälsa till alla: God bless you!

(Ursprungligen ur en text av LISA HOFVERBERG, publicerad i Presens feb-18)