Foto: Magnus Aronsson/IKON

Begravning

I begravningsgudstjänsten finns rum för såväl sorg och saknad som hoppet om ett liv efter detta. Den ger möjlighet att få säga tack, ta avsked och be Gud att ta hand om den vi älskat.

vid frågor om begravning

Mer information från församlingen

Om du har några frågor angående begravning i Hammarby församling, eller vill boka tid för begravning, kontakta:

Hammarby församlings expedition
telefon: 08-555 168 28, 27 
fax: 08-590 707 14
e-post: hammarby.forsamling@svenskakyrkan.se

Postadress:
Hammarby församling
Kyrkvägen 12
194 78 UPPLANDS VÄSBY

De dagar som i första hand är reserverade för begravningar i Hammarby församling är onsdagar, torsdagar och fredagar.   

Bokning av församlingshemmet för begravningskaffe, kan göras samtidigt med begravningsbokningar. Att se ut en ny grav eller boka tid för urnsättning görs hos expedtionen.

Börja här: Råd och tips inför begravning

När någon dör kan de anhöriga så snart de vill ta kontakt med församlingsexpeditionen. Församlingens tjänster står öppna för var och en. Vi hjälper till såväl före och under som efter begravningen.

Vanliga frågor om begravning

Avskedet är betydelsefullt, och det är mycket man vill ha rätt, både med tanke på anhöriga och den avlidne. Har den avlidne skriftligt eller muntligt uttryckt önskemål angående begravning eller gravsättning är det alltid de önskemålen som ska komma i första rummet.

Kyrkogård och minneslund

Redan 500 e. vt. fanns det ett gravfält ungefär där kyrkogården ligger idag. En nära meterhög sten med ett solhjul inhugget (som idag finns i gravkapellet) vittnar om att begravningsriter skett här redan under förkristen tid.

Efter begravningen: skötsel av gravplats

En begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke. Ansvaret för den allmänna skötseln av begravningsplatsen ligger hos kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsen. Gravskötsel ingår inte i begravningsavgiften.

Kyrkor för begravning

Hammarby församling har ett antal platser där vi kan erbjuda begravning. Några av de platser vi rekomenderar varmast presenteras nedan.

Vidare finns en kyrkogård och en minneslund i Hammarby församling.

Hammarby kyrka

Hammarby medeltida kyrka ligger vid sjön Fysingens södra strand, nedanför Brunkebergsåsen som tar sin början här.

Kapellet

Invid Hammarby kyrka, precis nedanför åsen, står det lilla kapellet.

Vilunda kyrka

I Väsby centrum invigdes år 1975 en ny kyrka, som fick namnet Vilunda kyrka.

Samlas i prästgården!

För dig som letar efter en plats att samlas efter dop eller begravning i Hammarby kyrka finns den gamla prästgården. Prästgården ligger i anslutning till Hammarby kyrka, och där kan ni samlas för fest, firande, eller minnesstund.