Foto: Harald Notini/Hammarby församling

Kyrkor och kyrkogård

I Hammarby församling finns två kyrkor; den medeltida Hammarby kyrka och den moderna Vilunda kyrka. Intill vår medeltidskyrka finna dessutom ett kapell och en kyrkogård. Dessutom finns en trefaldighetskälla alldeles i närheten av Hammarby kyrka - en plats som går att använda till såväl dop och vigsel, som till gudstjänst, andakt och retreat.

Hammarby kyrka

Hammarby medeltida kyrka ligger vid sjön Fysingens södra strand, nedanför Brunkebergsåsen som tar sin början här.

Vilunda kyrka

I Väsby centrum invigdes år 1975 en ny kyrka, som fick namnet Vilunda kyrka.

Sjukhuskyrkan på Löwenströmska sjukhuset

På Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby finns Svenska kyrkan representerad med en präst och en diakon från Hammarby församling. Dessa finns för att möta, stötta och bemöta patienter, anhöriga och anställda i alla livets skeden.

Kapellet

Invid Hammarby kyrka, precis nedanför åsen, står det lilla kapellet.

Trefaldighetskällan

I närheten av Hammarby kyrka ligger en klar källa, som rinner mot norr. Denna källa har i århundraden använts som en helig källa, då den ansågs ha helande krafter.

Kyrkogård och minneslund

Redan 500 e. vt. fanns det ett gravfält ungefär där kyrkogården ligger idag. En nära meterhög sten med ett solhjul inhugget (som idag finns i gravkapellet) vittnar om att begravningsriter skett här redan under förkristen tid.