Foto: Harald Notini/Hammarby församling

Hållbar utveckling: Verksamhetsområde IV - Kyrkogårdar och markanläggningar

"Hammarby församlings kyrkogårdsförvaltning ska, genom miljövänliga val av produkter, maskiner och tillbehör, visa att församlingen värnar om skapelsen."

Delmål 1

Hammarby församling vill tydliggöra kopplingen mellan verksamhet och hållbarhetsarbete.

 Åtgärdsprogram

Hammarby församling ska köpa in KRAV-godkänd gödning till 75% av förbrukningen.

 Ansvarig

Kyrkogårdsförman.

 Slutfört

30 september 2017.

 Uppföljning

Presentation av arbetet för vidare hantering till Tekniska utskottets möte i oktober 2017.

Foto: Harald Notini/Hammarby församling

Delmål 2

Hammarby församling vill, genom aktiva val, visa att vi tar ansvar för värna och vårda Guds skapelse.

Åtgärdsprogram

Hammarby församling ska byta till, och använda, vegetabiliska hydrauloljor i våra egna maskiner på Hammarby kyrkogård.

Ansvarig

Kyrkogårdsförman.

Slutfört

30 september 2017.

Uppföljning

Presentation av arbetet för vidare hantering till Tekniska utskottets möte i oktober 2017.