Foto: Hammarby församling

Hållbar utveckling: Verksamhetsområde VII - Kemikalier och avfall

Hammarby församling ska medvetet arbeta för att fasa ut miljöfarliga produkter. Vi vill även, genom att sortera kemikalier och avfall fullt ut, ta ansvar för att inte fler naturresurser än nödvändigt användas.

Delmål 1

Hammarby församling vill inspirera och engagera besökare att, med enkla lösningar och små förändringar, ta ansvar för och värna om miljön.

 Åtgärdsprogram

Hammarby församling köper in och installerar behållare för sortering av avfall och kemikalier i Vilunda kyrkocentrum.

 Ansvarig

Kanslichef tillsammans med Ingvar Arvidsson.

 Slutfört

30 juni 2017.

 Uppföljning

Återrapportering till kyrkorådet i augusti 2017.

Foto: Hammarby församling

Delmål 2

Hammarby församling vill på ett tydligt sätt minska sin påverkan på miljön i den vardagliga verksamheten.

Åtgärdsprogram

Hammarby församling ska skriva och sätta upp tydliga instruktioner för sortering av avfall och kemikalier. Dessa instruktioner ska sättas upp och spridas på strategiska platser.

Ansvarig

Kanslichef.

Slutfört

30 juni 2017.

Uppföljning

Återrapportering till kyrkorådet i augusti 2017.
Rapport i personalmöte september 2017.

Foto: Hammarby församling