Foto: (arkivbild)

Börja här: Råd och tips inför begravning

När någon dör kan de anhöriga så snart de vill ta kontakt med församlingsexpeditionen. Församlingens tjänster står öppna för var och en. Vi hjälper till såväl före och under som efter begravningen.

Kontakta gärna församlingen genast för att få kontakt med någon av våra präster. Låt det praktiska vänta några dagar.

Checklista inför begravningen

När det väl är dags, är detta en lista som gör arbetet lättare. Det kan kännas mycket, men ta det lugnt. Församlingen kan hjälpa till med en del saker och begravningsbyrå med en del andra. (passa på att skriva ut, eller skriva av den)

 • Beställning av kista
 • Svepning och bisättning av den döde
 • Beställning av dödsannons
 • Beställning av kistdekoration eller bårtäcke
 • Val av gravplats
 • Arrangemang inför begravningsgudstjänsten

Tillsammans med prästen förbereds begravningsgudstjänstens utformning. Genomgång av gudstjänstritualet. Val av psalmer, texter och musik och eventuellt andra önskemål. Vid den personaliga kontakten med prästen får du också tid att bearbeta dina känslor. Alla präster har absolut tystnadsplikt.

Pastorsexpeditionen kan hjälpa till i ärenden som gäller gravsättning, gravvård och gravplats:

 • Val av gravplats
 • Gravskötsel
 • Råd vid val av gravvård

 

 

Kostar det något?

Till viss del. Vissa delar är avgiftsfria genom medlemsskap i Svenska kyrkan, vissa delar täcks av begravningsavgiften. Det finns dock vissa delar som dödsboet själva kan behöva betala. Församlingen kan hjälpa till att reda ut alla detaljer.

Avgiftsfria poster för medlemmar i Svenska kyrkan:

 • Upplåtelse av kyrka och kapell
 • Präst och organist

Avgiftsfria poster

 • Gravplats i 25 år
 • Gravsättning
 • Användning av bårtäcke
 • Kremation

Med undantag för transportkostnad är även begravning på annan ort kostnadsfri

Följande betalas av dödsboet

 • Kista och ev. blomsterdekorationer
 • Begravningsbyråns tjänster
 • Askurna
 • Transport av kista till bisättning
 • Annons
 • Bouppteckning
 • Extra musik och sång vid begravningsgudstjänsten
 • Gravvård
 • Förtäring vid eftersamling
 • Gravskötsel som utförs av kyrkogårdspersonalen