Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop•Konfirmation•Vigsel•Begravning

Kyrkan vill finnas till för dig i både livets ljusa och mörka stunder. Dop, konfirmation, vigsel och begravning finns vi där med givna ramar vilket kan ge trygghet i situationen, men det är alltid du och dina närmaste som står i centrum.