Foto: Magnus Aronsson/IKON

Dop • Konfirmation • Vigsel • Begravning

Kyrkan vill finnas till för dig i både livets ljusa och mörka stunder. Dop, konfirmation, vigsel och begravning finns vi där med givna ramar vilket kan ge trygghet i situationen, men det är alltid du och dina närmaste som står i centrum.