Foto: Rawpixel/pixabay.com

Frivilliga

Vi behöver varandra. Att vara frivillig, volontär, innebär att dela med sig av sin tid och sina erfarenheter till andra. En liten stund som kan göra stor skillnad. Om du har lite tid att ge som frivillig i Hammarby församling, vad skulle passa dig?

Anmäl ditt intresse till diakon Amanda Carlshamre, tfn. 08-555 168 16, amanda.carlshamre@svenskakyrkan.se

Efter anmälan kan du bli uppringd vid de tillfällen då kyrkan har ett större behov av frivilliga insatser som t ex: vid retreat, konfirmationsläger, trädgårdsarbete, bullbak m.m. Du har dock alltid möjligheten att själv välja eller anta en förfågan om uppdrag.

Volontärpoolen

Vill du ställa upp i volontärsarbete i Hammarby församling men inte för alltid utan då du kan ställa upp?

Diakon Amanda Carlshamre, tfn. 08-555 168 16, amanda.carlshamre@svenskakyrkan.se

Att vara extraresurs.

Vid behov kunna hoppa in som värd (alltid tillsamman med annan frivillig eller personal) vid någon av de öppna träffpunkterna, Tisdagsfika, Gluggen och Dragongården.

 Att hjälpa till vid jullunchen på Café Astrid.

I 40 år har på Café Astrid, i ett samarbete mellan flera frivilligorganisationer i kommunen, erbjudits gemenskap och lunch mellan kl.11.00 och 14.00 på julafton.

 Att vara kyrkkaffevärd.

Några söndagar per termin hjälper man då till att servera kyrkkaffet efter gudstjänsten.

Att vara besökare i Väntjänsten.

Det innebär att besöka någon i hemmet en timme i veckan, hjälpa till vid t.ex. läkarbesök, trygghetsringa mm. Idag får drygt 30 församlingsbor hjälp på detta sätt – som besökare får du bl.a. utbildning, handledning och en legitimation.

Övrigt frivilligarbete

Att vara kyrkvärd

Ett förtroendeuppdrag som utses av kyrkorådet. Hör dig till präst Ewa Schmidt, tfn. 555 168 49, Epost ewa.schmidt@svenskakyrkan.se