Foto: Bruno Glätsch/Pixabay.com

Hållbar utveckling: Verksamhetsområde II - Förvaltning och ekonomi

"Hammarby församling ska, genom sin förvaltning av medlemmarnas medel, visa att frågor om miljö- och klimatansvar samt social hållbarhet, är en viktig del av verksamheten."

Delmål

Hammarby församling ska vara ett föredöme och visa att det är möjligt att låta hållbarhetsarbete vara en naturlig del i alla verksamheter.

Åtgärdsprogram

Hammarby församling ska, som ett första steg mot grönt bokslut och utifrån sin placeringspolicy, göra en ideell placering á 500.000 skr.

Ansvarig

Kanslichefen ansvarar för att investeringen genomförs och dokumenteras.

Slutfört

31 december 2017.

Uppföljning

Resultatet dokumenteras och redovisas i årsredovisningen.