Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och ungdom

Från nyfödd upp till ungdom och på väg mot vuxen; Hammarby församling har verksamhet hela vägen!

körstarter

Våra barn- och ungdomskörer startar sin hösttermin under v. 36.

Tonfiskarna (4-5 år): ons. 11 sept. kl. 16.00 Vilunda församlingshem

Änglakören (6-9 år): ons. 4 sept. kl. 16.00 Vilunda kyrka

Sångfåglarna (9-12 år): tors. 5 sept. kl. 16.00 Vilunda kyrka

Vilunda Voices (fr.13 år): tors. 5 sept. kl. 17.00 Vilunda kyrka

Maria Helena Karlqvist

Hammarby församling

Ton-fiskarna, Himlaskoj, Musikverksamhet, Skolverksamhet, Musikverksamhet_Barn, Möjligheternas Hus - personal, Konfirmandverksamhet, Barn och ungdom, Församlingspedagog, Konfirmandarbetslag

Mikaela Söderberg

Hammarby församling

Ungdom, Vilunda Voices, Himlaskoj, Änglakören, Sångfåglarna, Musikverksamhet, Skolverksamhet, Musikverksamhet_Barn, Konfirmandverksamhet, Konfirmandansvarig, Barn och ungdom