Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och ungdom

Från nyfödd upp till ungdom och på väg mot vuxen; Hammarby församling har verksamhet hela vägen!

Maria Helena Karlqvist

Hammarby församling

Möjligheternas Hus - personal, Barn och ungdom, Konfirmandverksamhet, Konfirmandarbetslag, Himlaskoj, Församlingspedagog, Musikverksamhet, Musikverksamhet_Barn, Skolverksamhet

Mikaela Söderberg

Hammarby församling

Konfirmandansvarig, Barn och ungdom, Konfirmandverksamhet, Sångfåglarna, Himlaskoj, Församlingsassistent, Musikverksamhet, Musikverksamhet_Barn, Skolverksamhet, Änglakören