Foto: John Evans/sxc.hu

Stiftelsen Hammarby hjälpfond

Stiftelsen har till uppgift att lämna ekonomiskt stöd till enskilda personer i församlingen, som fonddelegerade bedömer vara i behov därav.

Uppgift

Stiftelsen har till uppgift att lämna ekonomiskt stöd till enskilda personer i församlingen, som fonddelegerade bedömer vara i behov därav.

Välkommen att söka medel från Hammarby församlings Hjälpfond

Eftersom församlingen är skyldig att uppfylla givarnas vilja, möta kraven från myndigheter och ge alla sökanden samma möjlighet att få bidrag ber vi dig att noggrant svara på uppgifterna i ansökningsblanketten. Observera att alla fält ska fyllas i. Sätt ett streck i de rutor där du inte har någon uppgift att lämna.

För att kunna göra rätt bedömning begär vi också att du bifogar kopia av din senaste slutskattsedel samt om du är studerande en plan över utbildning och redovisning av studieresultat.

Välkommen att höra av dig om du har frågor till diakonin

Lisa Hofverberg 08-555 168 26
lisa.hofverberg@svenskakyrkan.se

Utdelning och sista ansökningsdag

Utdelning av medel ur Hammarby församlings hjälpfond sker två gånger per år: en gång på våren och en gång på hösten.

Lista på bilagor som ska skickas med finns nedan.

Ansökan om bidrag för vårens utdelning ska ske skriftligt och vara inlämnad till styrelsen senast 31 mars.

Ansökan om bidrag för höstens utdelning ska ske skriftligt och vara inlämnad till styrelsen senast 30 september.

Ansökningsblankett

Klicka här för att öppna en anmälningsblankett som du kan skriva ut. Öppnas i nytt fönster. PDF-fil (kräver Acrobat Reader)

Ansökan skickas till

Stiftelsen Hammarby församlings hjälpfond
att. Lisa Hofverberg
Kyrkvägen 9
194 78 Upplands Väsby

Ytterligare information

Ytterligare information samt ansökningsblanketter kan fås genom Lisa Hofverberg, telefon 08-555 168 26 eller e-post:

lisa.hofverberg@svenskakyrkan.se

Vill du hellre skriva är adressen:

Stiftelsen Hammarby församlings hjälpfond
att. Lisa Hofverberg
Kyrkvägen 9
194 78 Upplands Väsby