Foto: John Evans/sxc.hu

Stiftelsen Hammarby hjälpfond

Stiftelsen har till uppgift att lämna ekonomiskt stöd till enskilda personer som bor i församlingen och som fonddelegerade bedömer vara i behov av stöd.

Uppgift

Stiftelsen har till uppgift att lämna ekonomiskt stöd till enskilda personer som bor i församlingen och som fonddelegerade bedömer vara i behov av stöd.

Välkommen att söka medel från Hammarby församlings Hjälpfond

Eftersom församlingen är skyldig att uppfylla givarnas vilja, möta kraven från myndigheter och ge alla sökanden samma möjlighet att få bidrag ber vi dig att noggrant svara på uppgifterna i ansökningsblanketten. Observera att alla fält ska fyllas i. Sätt ett streck i de rutor där du inte har någon uppgift att lämna.

För att kunna göra rätt bedömning begär vi också att du bifogar:

  • en kopia av din senaste slutskattsedel
  • ett familjebevis eller personbevis
  • en hyresavi (eller hyreskontrakt)
  • om du är studerande – en plan över utbildning och redovisning av studieresultat.
Välkommen att höra av dig om du har frågor.

Utdelning och sista ansökningsdag

Utdelning av medel ur Hammarby församlings hjälpfond sker två gånger per år: en gång på våren och en gång på hösten.

Ansökan om bidrag för vårens utdelning ska ske skriftligt och vara inlämnad till styrelsen senast 31 mars.

Ansökan om bidrag för höstens utdelning ska ske skriftligt och vara inlämnad till styrelsen senast 30 september.

Ansökningsblankett

Klicka här för att öppna en anmälningsblankett som du kan skriva ut. Öppnas i nytt fönster. PDF-fil (kräver Acrobat Reader)

Ansökan skickas till

Stiftelsen Hammarby församlings hjälpfond
Kyrkvägen 9
194 78 Upplands Väsby

Ytterligare information

Ytterligare information samt ansökningsblanketter kan du få av församlingens diakoner. Du hittar deras kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om du hellre vill skriva brev på papper är adressen:

Stiftelsen Hammarby församlings hjälpfond
Kyrkvägen 9
194 78 Upplands Väsby

Hammarby församlings diakoner