Foto: John Evans/sxc.hu

Stiftelsen Hammarby hjälpfond

Stiftelsen har till uppgift att lämna ekonomiskt stöd till enskilda personer i församlingen, som fonddelegerade bedömer vara i behov därav.

Uppgift

Stiftelsen har till uppgift att lämna ekonomiskt stöd till enskilda personer i församlingen, som fonddelegerade bedömer vara i behov därav.

Utdelning och sista ansökningsdag

Utdelning av medel ur Hammarby församlings hjälpfond sker två gånger per år: en gång på våren och en gång på hösten.

Lista på bilagor som ska skickas med finns nedan.

Ansökan om bidrag för vårens utdelning ska ske skriftligt och vara inlämnad till styrelsen senast 31 mars.

Ansökan om bidrag för höstens utdelning ska ske skriftligt och vara inlämnad till styrelsen senast 30 september.

Lista på bilagor som ska skickas med

Följande bilagor, och endast dessa, skall alltid bifogas:

  • Kopia ur Er senaste deklaration, specifikation till förenklad självdeklaration. (Ring Skatteverket 0771-567 567 och beställ en kopia om du inte har sparat den).
  • Kopia av senaste lönebesked
  • Kopia av hyresavi
    Kopia på uppgift om bostadsbidrag/tillägg
  • Kopia på pensions- och /eller sjukersättningsbesked
  • Kopia på besked om AGS-ersättning eller tjänstepension (AFA, Alecta m. fl.)
  • Kostnadsförslag om ansökan avser speciellt ändamål som tandvård och glasögon.

Om sökande är gift eller sammanboende gäller ovanstående även maka/make/sammanboende.

Ladda ner minneslistan för utskrift här

OBS! Ofullständig ansökan behandlas ej!

Ansökningsblankett

Klicka här för att öppna en anmälningsblankett som du kan skriva ut. Öppnas i nytt fönster. PDF-fil (kräver Acrobat Reader)

Ansökan skickas till

Stiftelsen Hammarby församlings hjälpfond
att. Lisa Hofverberg
Kyrkvägen 9
194 78 Upplands Väsby

Ytterligare information

Ytterligare information samt ansökningsblanketter kan fås genom Lisa Hofverberg, telefon 08-555 168 26 eller e-post:

lisa.hofverberg@svenskakyrkan.se

Vill du hellre skriva är adressen:

Stiftelsen Hammarby församlings hjälpfond
att. Lisa Hofverberg
Kyrkvägen 9
194 78 Upplands Väsby