Kyrkoråd

Ett kyrkoråd är inom Svenska kyrkan en församlings styrelse och utses av det kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen. Kyrkorådet består av 9 ordinarie ledamöter inklusive kyrkoherden och är församlingens styrelse. Kyrkorådet sammanträder 11 gånger/år.

(S) = Socialdemokraterna
(KV) = Kyrkans Väl

Ordinarie

Lars Rande (S)(ordf.)
Lars Tunkrans (KV) (v. ordf.)
Eva Olovsdotter (KV)
Magnus Andersson (KV)
Maria Ahlm (KV)
Gert Lindström (S)
Görel Bohlin (S)
Agneta Holmberg (S)
Björn Lundin (S)

Ersättare

Lena Kanström (KV)
Christina Hansson (KV)
Kent Öhlén (KV)
Raouf Ayoub (KV)
Carina Halfvards (S)
Sam Sandberg (S)
Margareta Klasén (S)
Ann-Mari Rosén (S)
Gunilla Eriksson (S)