Kyrkoråd

Ett kyrkoråd är inom Svenska kyrkan en församlings styrelse och utses av det kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen. Kyrkorådet består av 9 ordinarie ledamöter inklusive kyrkoherden och är församlingens styrelse. Kyrkorådet sammanträder 11 gånger/år.

Ordförande och vice ordförande

Ordförande: Maria Ahlm (Posk)
Vice ordförande: Lena Kanström (Posk)
Förste vice ordförande: Lars Rande (S)

Ledamöter

Ordinarie

Maria Ahlm (Posk)
Ann-Cathrine Engström (SD)
Sten Eriksson (Posk)
Agneta Holmberg (S)
Lena Kanström (Posk)
Gert Lindström (S)
Eva Olovsdotter (Posk)
Lars Rande (S)
Ann Mari Rosén (S)

Ersättare

Magnus Andersson (Posk)
Olov Andersson (Posk)
John Andersson (S)
Inge Engström (SD)
Carina Halvards (S)
Christina Hansson (Posk)
Björn Lundin (S)
Sam Sandberg (S)
Lars Tunkrans (Posk)

Det här betyder förkortningarna

(Posk) = Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
(S) = Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
(SD) = Sverigedemokraterna