Kyrkoråd

Ett kyrkoråd är inom Svenska kyrkan en församlings styrelse och utses av det kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. I kyrkorådet ingår kyrkoherden som självskriven ledamot (med rösträtt) som ett led i den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen. Kyrkorådet består av 9 ordinarie ledamöter inklusive kyrkoherden och är församlingens styrelse. Kyrkorådet sammanträder 11 gånger/år.

Ordförande och vice ordförande

Ordförande: Maria Ahlm
Vice ordförande: Lena Kanström
Förste vice ordförande: Lars Rande

Ledamöter

Ordinarie

Maria Ahlm
John Andersson
Ann-Cathrine Engström
Sten Eriksson
Agneta Holmberg
Lena Kanström
Gert Lindström
Eva Olovsdotter
Lars Rande

Ersättare

Magnus Andersson
Olov Andersson
John Andersson
Inge Engström
Christina Hansson
Margareta Klasén
Björn Lundin
Inga Lill Norlin
Sam Sandberg
Lars Tunkrans