Foto: Marco Pomella/Pixabay.com

Hållbar utveckling: Verksamhetsområde V - Varor och tjänster

"Hammarby församling vill med sina inköp av varor och tjänster vara en förebild för människor och företag vad gäller miljövänligt, klimatvänligt och socialt engagemang."

Delmål

Hammarby församling ska tydliggöra att vi är en aktiv aktör för att bidra till ett gott och jämlikt liv för människor i vår värld.

Åtgärdsprogram

Hammarby församling ska ta fram en prioriteringslista på identifierade produktgrupper inom kategori livsmedel i syfte att kunna sätta mål för att öka andelen inköpta KRAV- och Fairtrademärkta samt närproducerade livsmedel.

Ansvarig

Kanslichefen ansvarar för att inventeringen genomförs och dokumenteras.

Slutfört

31 december 2017.

Uppföljning

Resultatet dokumenteras och redovisas i årsredovisningen.