Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Expeditionen på kyrkvägen 9 är öppen för besök: måndag till torsdag 10-12, 13-15, fredagar 10-12. För begravningsärenden ring Jeanette Enqvist på tfn. 08 - 555 168 28. För övriga ärenden ring Pia Antonsson, på tfn. 08 - 555 168 27.

Annika Andersson

Hammarby församling

Webbredaktör, Information

Pia Antonsson

Hammarby församling

Bokare, Assistent, pastorsexpeditionen, Pastorsexpeditionen, Assistent, pastors- och kyrkogårdsexpeditionen, Kansli

Ingvar Arvidsson

Hammarby församling

Kansli, Assistent

Stefan Backlund

Hammarby församling

Vaktmästare, Vaktmästare, caféverksamhet

Anne Bengtsson

Hammarby församling

Vaktmästare, församlingshemmet, Vaktmästare

Jeanette Enqvist

Hammarby församling

Enheten för begravnings- och kyrkogårdsfrågor, Pastorsexpeditionen, Kansli, Öppet hus, Tisdagsfika, Assistent, pastors- och kyrkogårdsexpeditionen, Assistent, pastorsexpeditionen, Bokare

Marita Erlandsson

Hammarby församling

Diakon, Samtal och stöd, Enskilda samtal

Mer om Marita Erlandsson

Diakon

Britt-Marie Gunnarsson

Hammarby församling

Musik, Körledare, Sångfåglarna, Kantor, Lunchmusik, Barnkör, Ungdomskör, Änglakören

Mer om Britt-Marie Gunnarsson

Kantor

Anders Gustafsson-Forslin

Hammarby församling

Musik, Organist, Körledare, Kantor, Kyrkomusiker, Musikverksamhet, Konsertverksamhetsansvarig, Vuxenkör

Håkan Haglund

Hammarby församling

Information, Information/Data, Webb, IT-samordnare, Annonsering, Församlingsblad, Redaktör, Kansli, Informatör

Lisa Hofverberg

Hammarby församling

Internationellt arbete, Integrationsarbete, Språkcafé, Hammarby församlings hjälpfond, Samtal och stöd, Enskilda samtal, Vuxenverksamhet, Diakon

Bo Isacsson

Hammarby församling

Fastighetsskötare., Vaktmästare

Mer om Bo Isacsson

Vaktmästare

Maria Helena  Karlqvist

Maria Helena Karlqvist

Hammarby församling

Möjligheternas Hus - personal, Barn och ungdom, Konfirmandverksamhet, Konfirmandarbetslag, Himlaskoj, Församlingspedagog, Musikverksamhet, Musikverksamhet_Barn, Skolverksamhet

Ann-Sofie Lundin

Hammarby församling

Sjukhuskyrkan, Gudstjänst Annorlunda, Komminister, Samtal och stöd, Sjukhuskyrkan - präst, Sorgegrupper, Vuxenverksamhet, Präst, Enskilda samtal

Iréne Lundstedt

Iréne Lundstedt

Hammarby församling

Husmor, Vaktmstäare

Mer om Iréne Lundstedt

Husvärd på Möjligheternas Hus - Smedbyhof

Viktoria Nordemar

Hammarby församling

Diakoniassistent, Frivilligarbete, frivilligsamordnare

Mer om Viktoria Nordemar

Diakoniassistent

Peter Rapp

Hammarby församling

Administration ekonomi, Kanslichef, Ledningsgrupp, Kansli och ekonomi, Kansli

Thomas Riddervik

Hammarby församling

Präst, Vuxenverksamhet, Möjligheternas Hus, Komminister, Konfirmandarbetslag, Enskilda samtal, Samtal och stöd

Helka Sisättö-Elertson

Hammarby församling

Komminister, Samtal och stöd, Par och familjeterapi, Filmkvällar, Finskspråkig, Öppet hus, Präst, Finskpspråkig verksamhet, Bibelsamtal, Frivilligarbete

Cecilia Strömmer

Cecilia Strömmer

Hammarby församling

Kyrkoherde, Präst, Ledningsgrupp, Enskilda samtal, Samtal och stöd

Mikaela Söderberg

Hammarby församling

Konfirmandansvarig, Barn och ungdom, Konfirmandverksamhet, Sångfåglarna, Himlaskoj, Församlingsassistent, Musikverksamhet, Musikverksamhet_Barn, Skolverksamhet, Änglakören