Meny

Kontakt

Expeditionen på kyrkvägen 9 är öppen för besök: måndag till torsdag 10-12, 13-15, fredagar 10-12. För begravningsärenden ring Jeanette Enqvist på tfn. 08 - 555 168 28. För övriga ärenden ring Pia Antonsson, på tfn. 08 - 555 168 27.

Kyrkoherde

Cecilia Strömmer

Mer om Cecilia Strömmer

Kyrkoherde

Pastorsexpeditionen

Pia Antonsson

Mer om Pia Antonsson

Pastorsexpeditionen

Jeanette Enqvist

Mer om Jeanette Enqvist

Pastorsexpeditionen, Begravningsärenden

Kanslichef

Peter Rapp

Mer om Peter Rapp

Kanslichef

Präster

Magnus Hellström

Mer om Magnus Hellström

Präst, konfirmander, ungdom, samtal och själavård

Thomas Riddervik

Mer om Thomas Riddervik

Präst, samtal och själavård, retreat och meditation

Ewa Schmidt

Mer om Ewa Schmidt

Präst, samtal och själavård

Helka Sisättö-Elertson

Mer om Helka Sisättö-Elertson

Präst, finskspråkig, par- och familjeterapi, samtal och själavård

Cecilia Strömmer

Mer om Cecilia Strömmer

Kyrkoherde

Diakoner

Lena Bergcoutts

Mer om Lena Bergcoutts

Diakon, samtal och stöd, integration, ideellsamordnare

Marita Erlandsson

Mer om Marita Erlandsson

Diakon, samtal och stöd, äldreverksamhet

Lisa Hofverberg

Mer om Lisa Hofverberg

Diakon, samtal och stöd, Språkcafé

Musiker

Britt-Marie Gunnarsson

Mer om Britt-Marie Gunnarsson

Kantor, barn- och ungdomskörer

Anders Gustafsson-Forslin

Mer om Anders Gustafsson-Forslin

Organist, vuxenkörer

Församlingspedagoger

Maria Helena Karlqvist

Mer om Maria Helena Karlqvist

Församlingspedagog, barn och ungdom, skola, undervisning

Mikaela Söderberg

Mer om Mikaela Söderberg

Församlingsassistent, barn, konfirmander, ungdomar, skola

Vaktmästare

Stefan Backlund

Mer om Stefan Backlund

Vaktmästare

Anne Bengtsson

Mer om Anne Bengtsson

Vaktmästare

Bo Isacsson

Mer om Bo Isacsson

Vaktmästare

Finskspråkig verksamhet

Helka Sisättö-Elertson

Mer om Helka Sisättö-Elertson

Präst, finskspråkig, par- och familjeterapi, samtal och själavård

Administration

Ingvar Arvidsson

Mer om Ingvar Arvidsson

Assistent

Peter Rapp

Mer om Peter Rapp

Kanslichef

Pompom Sönnfors

Mer om Pompom Sönnfors

Informatör