Kontakt

Expeditionen på kyrkvägen 9 är öppen för besök: måndag till torsdag 10-12, 13-15, fredagar 10-12. För begravningsärenden ring Jeanette Enqvist på tfn. 08 - 555 168 28. För övriga ärenden ring Pia Antonsson, på tfn. 08 - 555 168 27.

Kyrkoherde

  Pastorsexpeditionen

   Kanslichef

    Präster

     Diakoni

      Musiker

       Församlingspedagoger

        Vaktmästare

         Kyrkogård

          Administration