Kontakt

Expeditionen på kyrkvägen 9 är öppen för besök: måndag till torsdag 10-12, 13-15, fredagar 10-12. För begravningsärenden ring Jeanette Enqvist på tfn. 08 - 555 168 28. För övriga ärenden ring Pia Antonsson, på tfn. 08 - 555 168 27.

Kyrkoherde

Pastorsexpeditionen

Kanslichef

Präster

Diakoner

Musiker

Församlingspedagoger

Vaktmästare

Finskspråkig verksamhet

Administration