Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Expeditionen på kyrkvägen 9 är öppen för besök: måndag till torsdag 10-12, 13-15, fredagar 10-12. För begravningsärenden ring Jeanette Enqvist på tfn. 08 - 555 168 28. För övriga ärenden ring Pia Antonsson, på tfn. 08 - 555 168 27.

Kyrkoherde

Cecilia Strömmer

Mer om Cecilia Strömmer

Kyrkoherde

Pastorsexpeditionen

Pia Antonsson

Mer om Pia Antonsson

Pastorsexpeditionen

Jeanette Enqvist

Mer om Jeanette Enqvist

Pastorsexpeditionen, Begravningsärenden

Kanslichef

Peter Rapp

Mer om Peter Rapp

Kanslichef

Präster

Ann-Sofie Lundin

Mer om Ann-Sofie Lundin

Präst, samtal och själavård, Sjukhuskyrkan

Elin Mellbin

Mer om Elin Mellbin

Präst, konfirmander, ungdom, samtal och själavård

Thomas Riddervik

Mer om Thomas Riddervik

Präst, samtal och själavård, retreat och meditation

Ewa Scmidt

Mer om Ewa Scmidt

Präst, samtal och själavård

Helka Sisättö-Elertson

Mer om Helka Sisättö-Elertson

Präst, finskspråkig, par- och familjeterapi, samtal och själavård

Cecilia Strömmer

Mer om Cecilia Strömmer

Kyrkoherde

Diakoner

Marita Erlandsson

Mer om Marita Erlandsson

Diakon, samtal och stöd, äldreverksamhet

Lisa Hofverberg

Mer om Lisa Hofverberg

Diakon, samtal och stöd, Språkcafé

Socionom

Viktoria Nordemar

Mer om Viktoria Nordemar

Socionom i diakoniverksamheten, samtal och stöd, volontärsamordnare

Musiker

Britt-Marie Gunnarsson

Mer om Britt-Marie Gunnarsson

Kantor, barn- och ungdomskörer

Anders Gustafsson-Forslin

Mer om Anders Gustafsson-Forslin

Organist, vuxenkörer

Församlingspedagoger

Maria Helena Karlqvist

Mer om Maria Helena Karlqvist

Församlingspedagog, barn och ungdom, skola, undervisning

Mikaela Söderberg

Mer om Mikaela Söderberg

Församlingsassistent, barn, konfirmander, ungdomar, skola

Vaktmästare

Stefan Backlund

Mer om Stefan Backlund

Vaktmästare

Anne Bengtsson

Mer om Anne Bengtsson

Vaktmästare

Bo Isacsson

Mer om Bo Isacsson

Vaktmästare

Finskspråkig verksamhet

Helka Sisättö-Elertson

Mer om Helka Sisättö-Elertson

Präst, finskspråkig, par- och familjeterapi, samtal och själavård

Administration

Annika Andersson

Mer om Annika Andersson

Informatör, webredaktör, redaktör

Ingvar Arvidsson

Mer om Ingvar Arvidsson

Assistent

Håkan Haglund

Mer om Håkan Haglund

Information, IT

Peter Rapp

Mer om Peter Rapp

Kanslichef