Foto: Louise Hedberg

Dopets symboler

I dopet och dopgudstjänsten finns ett antal viktiga symboler. Dessa symboler visar på det nya liv som nu tas upp i den kristna gemenskapen och är tecken som påminner om Guds kärlek.

Vattnet

Vatten är en symbol för livet och en levande Gud, eftersom vatten är en förutsättning för allt liv. Dopvattnet symboliserar vattnet vid tidens början, ur vilket Gud skapade allt, fostervattnet ur vilket livet föds fram och påminner om det renande vattnet, nådens källa, som släcker vår törst. I dopet ber prästen över barnet och vattnet och gjuter dopvattnet tre gånger över huvudet med orden: jag döper dig, i Faderns, Sonens och den helige Andens namn.

Foto: Magnus Aronsson/IKON

Ljuset

Vid dopet får barnet ett dopljus. Ett levande ljus kan få oss att känna värme, närhet och trygghet, det är just detta som Gud är. Dopljuset är en påminnelse om Jesus som sa:
Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

 

 

 

 

Foto: Magnus Aronsson/IKON

Dopklänning

Hammarby församling har flera dopklänningar till utlåning. Passa på att fråga när du bokar tid för dopet.

Dopklänningens vita färg är den kristna trons festfärg; vi får fira att ett barn är fött. Dessutom är den vita färgen förknippad med renhet och oskuldsfullhet. Dopklänningen är lång för att barnet ska kunna växa i den, växa i tro, och visar hur Guds kärlek och nåd är större än vad vi kan förstå.

En konfirmand bär oftast en vit kåpa som en symbol för att den döpte har växt och själv kan ta ställning till dopets innebörd och konsekvenser. Församlingen har dopklänning som du gärna får låna. Boka den via expeditionen när ni bokar tid för dopet.

Boka dop

Letar du tid för dop? Hos Hammarby församling kan du reservera tid för dop redan på hemsidan. Vill du hellre besöka oss, ringa eller mejla så går det lika bra. Här hittar du all information du behöver och hur du går tillväga.