Foto: PIRO4D

Hållbar utveckling: Verksamhetsområden

Vårt hållbarhetsarbete har varit indelat i sju verksamhetsområden, enligt Svenska kyrkans standard. Här kan du läsa mer om vårt arbete på respektive område.