Foto: PIRO4D

Hållbar utveckling: Verksamhetsområden

Vårt hållbarhetsarbete har varit indelat i sju verksamhetsområden, enligt Svenska kyrkans standard. Här kan du läsa mer om vårt arbete på respektive område.

Hållbar utveckling: Verksamhetsområde I - Församlingens pastorala verksamhet

"Hammarby församling ska inspirera och engagera människor till, att med små, enkla och vardagliga metoder, bidra till att vårda den skapelse vi har fått till låns."

Hållbar utveckling: Verksamhetsområde II - Förvaltning och ekonomi

"Hammarby församling ska, genom sin förvaltning av medlemmarnas medel, visa att frågor om miljö- och klimatansvar samt social hållbarhet, är en viktig del av verksamheten."

Hållbar utveckling: Verksamhetsområde III - Byggnader

"Hammarby församling ska, genom sitt ansvar för sina byggnader och lokaler, även visa att vi tar ett medvetet ansvar för att förvalta den skapelse vi fått till låns."

Hållbar utveckling: Verksamhetsområde IV - Kyrkogårdar och markanläggningar

"Hammarby församlings kyrkogårdsförvaltning ska, genom miljövänliga val av produkter, maskiner och tillbehör, visa att församlingen värnar om skapelsen."

Hållbar utveckling: Verksamhetsområde V - Varor och tjänster

"Hammarby församling vill med sina inköp av varor och tjänster vara en förebild för människor och företag vad gäller miljövänligt, klimatvänligt och socialt engagemang."

Hållbar utveckling: Verksamhetsområde VI - Transporter och kommunikation

"Hammarby församling vill genom användandet av miljövänliga transport- och kommunikationsalternativ, vara en förebild för medborgare och företag vad gäller medvetna val av klimatvänliga alternativ."

Hållbar utveckling: Verksamhetsområde VII - Kemikalier och avfall

Hammarby församling ska medvetet arbeta för att fasa ut miljöfarliga produkter. Vi vill även, genom att sortera kemikalier och avfall fullt ut, ta ansvar för att inte fler naturresurser än nödvändigt användas.