Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hållbar utveckling: Verksamhetsområden

Vårt hållbarhetsarbete har varit indelat i sju verksamhetsområden, enligt Svenska kyrkans standard. Här kan du läsa mer om vårt arbete på respektive område.