Foto: Magnus Aronsson/IKON

Efter begravningen: skötsel av gravplats

En begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke. Ansvaret för den allmänna skötseln av begravningsplatsen ligger hos kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsen. Gravskötsel ingår inte i begravningsavgiften.

Gravskötsel, plantering och krans

Om man själv inte har möjlighet att sköta graven kan man beställa tjänsten på
tel: 08-555 168 28 eller postadress:
Hammarby församling
Kyrkvägen 12
194 78 UPPLANDS VÄSBY

Vad gäller för skötsel av gravplats?

Begravningsavgiften bekostar bland annat skötseln av allmänna ytor på våra begravningsplatser, och betalas av alla som betalar skatt. Begravningsavgiften får ej nyttjas till skötsel av enskild gravplats/gravrätt. (begravningslagen 1990:1144 2 kap 12$ f f)

Fr.o.m. 1 januari 2013 kommer kyrkogårdsförvaltningen att enbart sköta de gravrätter som tecknat skötselavtal. 

Gravrättsinnehavaren kan välja att själv sköta graven eller att mot en avgift låta kyrkogårdsförvaltningen utföra den. Om du väljer att sköta graven själv måste du tänka på att du ska klippa/trimma gräs runt gravvården och eventuell planteringsyta samt hålla eventuell planteringsyta fri från ogräs. Har du plantering måste du även vattna den.

Skötsel enligt avtal med kyrkogårdsförvaltningen innebär kantklippt gräs runt om din gravvård (sten) och eventuell planteringsyta, ogräs bortrensat. Om du har plantering får du även jorden luckrad, dina plantor vattnade samt vissna blommor bortplockade. Du kan även teckna ett planteringsavtal för vårblommor och/eller sommarblommor.

För beställning av, eller mer information om, skötsel, vänligen kontakta Hammarby församlings pastorsexpedition tfn.: 08-555 168 28, Jeanette Enqvist.

Foto: (arkivbild)

Vad gäller för utsmyckning av gravplats

Gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt, gällande Hammarby kyrkogård Upplands Väsby.

Plantering: Växter får inte orsaka praktiska olägenheter för intilliggande gravplatser och allmän kyrkogårdsmark. Angående storlek på gravvård samt planteringsyta, vänligen kontakta förvaltningen.

Av arbetsskyddsskäl får föremål ej placeras bekom gravvården. Föremål av glas och keramik på gravplatsen undanbedes. Gravrättsinnehavaren är skyldig att följa de ordningsföreskrifter som finns.

Vatten: vattnet på kyrkogården sätts på senast 15 maj och stängs av tidigast 1 oktober beroende på väderleksförhållanden.

Lykta för ljus får vara placerad på gravplatsen 1 oktober t.o.m. 20 april. Därefter ska den, av arbetsmiljöskäl, tas bort av gravrättsinnehavaren. Marschaller får aldrig användas.

Eldningsförbud råder under tiden 1 maj t.o.m. 30 september med undantag för gravljus placerade i ljusträden vid minneslunden.

För mer information

Pastorsexpeditionen
Jeanette Enqvist, 08 - 555 168 28