Ge och få stöd

Ibland kan vi i vår livssituation behöva någon att vända oss till. I Hammarby församling finns utbildad personal med tystnadsplikt när du känner att du behöver kontakta någon utomstående.

Ge och få stöd i Hammarby församling

Någon att prata med

Behöver du någon att prata med? Hammarby församling erbjuder samtalsstöd av olika former.

Samtal om sorg

Samtalsgrupp för dig som under det senaste året har förlorat en närstående. Vi träffas första gången 22 april. Anmäl dig senast 15 april.

Vill du vara volontär?

Vi behöver varandra. Att vara frivillig, volontär, innebär att dela med sig av sin tid och sina erfarenheter till andra. En liten stund som kan göra stor skillnad. Om du har lite tid att ge som frivillig i Hammarby församling, vad skulle passa dig?

Sjukhuskyrkan på Löwenströmska sjukhuset

På Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby finns Svenska kyrkan representerad med en präst och en diakon från Hammarby församling. Dessa finns för att möta, stötta och bemöta patienter, anhöriga och anställda i alla livets skeden.

Stiftelsen Hammarby hjälpfond

Stiftelsen har till uppgift att lämna ekonomiskt stöd till enskilda personer som bor i församlingen och som fonddelegerade bedömer vara i behov av stöd.