Ge och få stöd

Ibland kan vi i vår livssituation behöva någon att vända oss till. I Hammarby församling finns utbildad personal med tystnadsplikt när du känner att du behöver kontakta någon utomstående.

Ge och få stöd i Hammarby församling