Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är en församlings högsta beslutande organ och som sammanträder 2 gånger/år. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet samt val av ledamöter i kyrkorådet.

Ordförande: Lena Kanström (KV)

Vice ordförande: Ann-Mari Rosén (S)

Ordinarie

 Socialdemokraterna

Ann-Mari Rosén (v. ordf.)
Gert Lindström
Lars Rande
Görel Bohlin
Agneta Holmberg
Björn Lundin
Carina Halfvards
Bo Sigurd Eklund
Margareta Norén
Bengt Edvin Holm
Sam Sandberg
Siv Margareta Klasén
Gunilla Eriksson

Kyrkans Väl

Lena Kanström (ordf.)
Lars Tunkrans
Eva Olovsdotter
Magnus Andersson
Kent Öhlén
Maria Ahlm
Birgitta Floke
Raouf Ayoub
Nils Gustav Lagerqvist
Christina Hansson
Lillemor Svensson
Marianne Surén

Ersättare

Socialdemokraterna

Anita Andersson Vattman
Eva Lindén

Kyrkans Väl 

Emma Olofsson
Charlotte Rantanen
Sofia Svennberg
Olov Andersson