Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är en församlings högsta beslutande organ och som sammanträder 2 gånger/år. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet samt val av ledamöter i kyrkorådet.

Mandatfördelning

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S): 11 mandat
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk): 11 mandat
Sverigedemokraterna (SD): 3 mandat

Ordförande och vice ordförande

Ordförande: Lars Tunkrans (Posk)
Vice ordförande: Gert Lindström (S)

Ledamöter

Ordinarie

Lars Ahl (S)
Maria Ahlm (Posk)
John Andersson (S)
Magnus Andersson (Posk)
Olov Andersson (Posk)
Victor Cassel (Posk)
Ann-Cathrine Engström (SD)
John Inge Engström (SD)
Sten Eriksson (Posk)
Ingabrit Halldén (Posk)
Christina Hansson (Posk)
Bengt Holm (S)
Agneta Holmberg (S)
Lena Kanström (Posk)
Margareta Klasén (S)
Gert Lindström (S)
Björn Lundin (S)
Eva Olovsdotter (Posk)
Lars Rande (S)
Anders Roos (Posk)
Sam Sandberg (S)
Stefan Stjernberg (SD)
Lars Tunkrans (Posk)

Ersättare

Raouf Ayoub (Posk)
Per Erik Kanström (Posk)
Nils Gustav Lagerkvist (Posk)
Eva Lindén (S)
Kenneth Magnusson (S)
Margareta Norén (S)
Lillemor Svensson (Posk)