Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är en församlings högsta beslutande organ och som sammanträder 2 gånger/år. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet samt val av ledamöter i kyrkorådet.

Ordinarie

Kyrkans Väl

Lena Kanström (ordf.)
Lars Tunkrans
Eva Olovdotter
Magnus Andersson
Kent Öhlén
Maria Ahlm
Birgitta Floke
Raouf Ayoub
Kristina Lenman
Nils Gustav Lagerqvist
Christina Hansson
Lillemor Svensson

Socialdemokraterna

Ann-Mari Rosén (v. ordf.)
Gert Lindström
Lars Rande
Görel Bohlin
Björn Lundin
Mats Lindblad
Carina Halfvards
Bo Eklund
Margareta Norén
Bengt Holm
Sam Sandberg

 

Ersättare

Kyrkans Väl 

Rolf Timander
Marianne Surén
Emma Olofsson
Charlotte Rantanen
Sofia Svennberg
Olov Andersson

Socialdemokraterna

Lars Eklund
Margareta Klasén
Gunilla Eriksson
Anita Andersson Vattman
Eva Lindén