Foto: Harald Notini/Hammarby församling

Kyrkogård och minneslund

Redan 500 e. vt. fanns det ett gravfält ungefär där kyrkogården ligger idag. En nära meterhög sten med ett solhjul inhugget (som idag finns i gravkapellet) vittnar om att begravningsriter skett här redan under förkristen tid.

Om kyrkogården

Efter att Hammarby kyrka byggts på 1200-talet tillkom så småningom också en mycket liten kyrkogård närmast kring kyrkväggarna. När församlingen växte utökades kyrkogården i långsam takt åt söder och öster. I väster och norr finns den gamla bogårdsmuren bevarad. En period under 1600-1700-talet begravdes vissa människor också inne i kyrkan, en sed som senare förbjöds. Några gravhällar från den tiden finns fortfarande kvar i kyrkan.


Under 1920-talet uppfördes nedanför klockstapeln ett bårhus. Senare, år 1961, byggdes på samma plats ett litet gravkapell. Kapellet rymmer cirka 40 personer. Här kan både kyrkliga och borgerliga begravningar förrättas. Ett väntrum i samma stil byggdes till år 1978.

Genom den kraftiga inflyttningen till kommunen under 1960-talet och 1970-talet har det funnits behov av en större kyrkogård som därför har byggts ut 1969. En minneslund med ett litet vattenfall har också anlagts. Antalet urngravar har utökats.

Foto: Harald Notini/Hammarby församling

Kyrkogården idag

Idag finns det cirka 1783 gravplatser på kyrkogården. I minneslunden vilar idag stoftet efter omkring 1300 avlidna. Många väljer idag minneslunden som sista vilorum vilket förutsätter kremation som blivit allt vanligare. På kyrkogården finns också ett muslimskt kvarter som uppfyller kraven för en muslimsk begravning.