Foto: Gerd Altman/Pixabay.com

Filmkvällar

Våra populära filmkvällar startar ny termin två gånger om året. Det är öppen filmvisning för alla som vill komma, se och prata!

Vid ett antal tillfällen varje termin blir det filmvällar i församlingshemmet. Filmerna ska väcka diskussion - se det som en möjlighet att träffa andra för att diskutera det som känns viktigt. Filmerna är hämtade från blandade genrer, språk och tidsåldrar. Det gemensamma är att alla filmerna har ett ämne, ett tema, som är aktuellt och intressant att diskutera.

Mer information