Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Filmkvällar

Våra populära filmkvällar har startat sin vårtermin. Det är öppen filmvisning för alla som vill komma, se och prata!

Vid ett antal tillfällen varje termin blir det filmvällar i församlingshemmet. Filmerna ska väcka diskussion - se det som en möjlighet att träffa andra för att diskutera det som känns viktigt. Filmerna är hämtade från blandade genrer, språk och tidsåldrar. Det gemensamma är att alla filmerna har ett ämne, ett tema, som är aktuellt och intressant att diskutera.

Frågor?

Kontakta gärna: Helka Sisättö-Elertson, tfn 08 - 555 168 32, helka.sisatto-elertson@svenskakyrkan.se

Kommande filmkvällar

Vårens filmkvällar är följande datum:

  • Måndag 25 februari
  • Måndag 25 mars
  • Måndag 29 april

Måndagar kl 18.00 Vilunda församlingshem