Foto: Jiang Millington/Pixabay.com

Hållbar utveckling: Verksamhetsområde I - Församlingens pastorala verksamhet

"Hammarby församling ska inspirera och engagera människor till, att med små, enkla och vardagliga metoder, bidra till att vårda den skapelse vi har fått till låns."

Delmål 1

Hammarby församling vill verka för att engagera människor till ett hållbarhetstänk och visa att församlingen arbetar aktivt för att vårda vår miljö

Åtgärdsprogram

Hammarby församling ska genomföra tre temagudstjänster/mässor med tema klimat och miljö.

Ansvarig

Kyrkoherden ansvarar att gudstjänsterna genomförs. under 2017.

Slutfört

31 december 2017.

Uppföljning

Resultat redovisas i årsredovisningen.

Foto: Tuula Honkkanen/Hammarby församling

Delmål 2

Hammarby församling ska visa att det med enkla medel, och små förändringar i vardagen, går att aktivt bidra till att vårda vår skapelse, och på så sätt engagera andra att göra likadant.

Åtgärdsprogram

Hammarby församling ska anlägga planteringsbäddar för egenodlade blommor till gudstjänster i Hammarby kyrka och Hammarby kapell.

Ansvarig

Kyrkoherden ansvarar att delmålet följs. Kanslichef, tillsammans med vaktmästare, genomför.

Slutfört

1 september 2017.

Uppföljning

Resultatet dokumenteras och redovisas i årsredovisningen.