Foto: Linda Mickelsson/IKON

Syföreningen

Syföreningen träffas i Vilunda församlingshem varannan onsdag kl. 13.00-15.00.

För närmare information, kontakta
Kerstin Hammarin, ordförande, tfn 08-590 320 45

Hjärtligt och varmt välkomna