Foto: Harald Notini/Hammarby församling

Hammarby kyrka

Hammarby medeltida kyrka ligger vid sjön Fysingens södra strand, nedanför Brunkebergsåsen som tar sin början här.

Hammar i namnet betyder ungefär stenbacke, grusås och får anses vara välvald med tanke på kyrkans placering intill åsen. 

Området kring kyrkan är rikt på gravfält och runstenar från förkristen tid. Sannolikt har det funnits en träkyrka här under den första kristna tiden (omkring år 1000). 

I kyrkans närhet finns den så kallade Trefaldighetskällan som förr rann åt norr och som i gamla tider ansågs ha helande kraft. Klockstapeln på åsen är från 1600-talet.

Kyrkans exteriör

Den nuvarande rappade gråstenskyrkan restes kring år 1200 och av den återstår idag den västra delen av långhuset (den del som är närmast grusåsen). Under 1300-talet revs det ursprungliga koret, långhuset förlängdes och kyrkan fick ett nytt bredare kor.

Ungefär samtidigt byggdes också sakristian. Vapenhuset tillkom på 1400-talet, då kyrkan också fick kryssvalv.

Delar av kyrkans valv störtade in år 1678. Året därpå slogs nya kryssvalv. På 1770-talet förstorades bland annat sydmurens små fönster. Detta var en tydlig påverkan av nyklassicismens idéer om stora och ljusa kyrkorum.

Norra muren var, och är fortfarande, fönsterlös enligt nordisk medeltida sed. Den slutna muren symboliserar Kristi kärleks makt över mörker, ondska och död. Konstruktionen erbjöd också skydd mot de kalla nordanvindarna som svepte in norrifrån sjön. Idag är det endast ett fåtal medeltida kyrkor som har kvar sina fönsterlösa nordmurar.

Foto: Harald Notini/Hammarby församling

Kyrkans interiör

Till kyrkans äldsta inventarier hör altarskåpet av ek från 1460-talet. Det hänger nu ovanför ingången till sakristian och består av en mittdel (corpus) och två flyglar. Huvudscenen föreställer Marie kröning. Gud Fader sitter på Marias högra sida och Kristus på den vänstra. Ovanför svävar Den helige Ande. Där under står S:t Olof, S:t Erik, S:t Eskil och S:t Henrik. Flyglarnas utsidor föreställer bebådelsen. Enligt osäkra anteckningar har altarskåpet tysk anknytning.

Nuvarande altaruppsats från 1704 består av en nisch med en Kristusskulptur och är en gåva av landshövdingen Carl de Geer och utförd som en portalliknande grönmarmorerad ram.Till höger och vänster om skulpturen står två änglar. Ovanför finns en kartusch med Kristusmonogrammet IHS, Iesus Hominum Salvator (Jesus människornas frälsare) och däröver Den helige Ande. Uppsatsen kröns av en så kallad Jahve-sol och av två knäböjande putti (små änglar). Predikstolen är från 1696 och skulpterad av Andreas Heysing. Under ljudtaket finns Kristussymbolen pelikanen, som matar sina ungar. Så sent som 1936 igensattes fönstren på kyrkans gavlar. Kyrkan renoverades senast 1995 då också en ny orgel installerades av Johann Menzel.