Foto: Jim Elfström/IKON

Vanliga frågor om dop

Här försöker vi samla de vanligaste frågorna om dop i Hammarby församling. Har du några andra frågor är du välkommen att kontakta oss.

Boka dop

Letar du tid för dop? Hos Hammarby församling kan du reservera tid för dop redan på hemsidan. Vill du hellre besöka oss, ringa eller mejla så går det lika bra. Här hittar du all information du behöver och hur du går tillväga.

Vem får döpas?

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Alla får döpas!

I Svenska kyrkan döps man oftast som barn, men det finns ingen övre åldersgräns. Vid barndop är det föräldrarnas val att barnen blir döpta. När barnet blir större kan hon eller han själv ta ställning till kyrkan och kristen tro. Konfirmationen kan vara ett sådant tillfälle när man får fundera kring sin tro tillsammans med andra.
För att bli konfirmerad måste man vara döpt, därför döps i dag en del ungdomar i samband med sin konfirmation.

När man döps som vuxen har man en tid innan dopet träffat någon/några från församlingen och samtalat om kristen tro. För den vuxne kan dopet vara ett sätt att markera för sig själv och andra att man vill fortsätta att söka och leva som kristen. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Vad behöver jag tänka på före dopet?

Före dopet får du träffa den präst som ska döpa ditt barn. Då går ni igenom dopgudstjänsten tillsammans. Har ni till exempel önskemål om texter, dikter eller musik kan ni tillsammans planera det här. Hör gärna av er till den musiker som ska spela, så kan ni prata mer om vad som är möjligt. Om familj och vänner vill medverka finns möjlighet till det. Berätta gärna om era idéer under dopsamtalet med prästen.

Foto: Magnus Aronsson/IKON

Finns det dopklänning att låna?

Ja. Hammarby församling har flera dopklänningar till utlåning. Passa på att fråga när du bokar tid för dopet.

När får barnet sitt namn?

Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det är det inte, men namnet är ändå viktigt vid dopet, eftersom den som döps nämns vid sitt namn.

När ditt barn är född skickar du en namnanmälan till skattemyndigheten och berättar vad ditt barn ska heta. Barnet får alltså inte sitt namn i dopet.
Barnet har vid dopet redan fått sitt namn, och i dopgudstjänsten läses barnets namn upp, kanske för första gången offentligt.

Foto: Magnus Aronsson/IKON

vad gör en Fadder?

Att välja en fadder är en möjlighet för dig att välja en extra vuxen till ditt barn. Någon som vill vara ett stöd, dela glädje och liv och mest av allt ge mycket kärlek.
Till fadder kan man fråga en vän, ett syskon eller någon annan du tycker om. För att bli fadder behöver man vara döpt.

Att vara fadder är en viktig och betydelsefull uppgift! Fadderns uppgift är att be för barnet, uppmärksamma dopdagen och vara en vuxen förebild genom barnets liv. Faddern kan aktivt vara med i dopet, kanske läsa en text och hålla i barnet. Faddern måste vara döpt, men det är inte nödvändigt att han eller hon är döpt i Svenska kyrkan.

Vill du veta mer om fadderskapet och va det innebär så finns mer information på Svenska kyrkans hemsida. Klicka här för att komma dit.

Vad förväntas av föräldrarnas tro?

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen.