Foto: Sasin Tipchai/Pixabay.com

Hållbar utveckling: Övergripande

För sitt arbete för hållbar utveckling har församlingen tagit fram verktyg som ska hjälpa till. Övergripande vision, mål och policy ska stötta och ge riktning.

hammarby församlings övergripande vision för hållbar utveckling

Skapelsen och allt liv utgår ut Guds hand. Därför är livet heligt och värdefullt i sig.

Skapelsen och allt liv utgår ut Guds hand. Därför är livet heligt och värdefullt i sig. Människan skapades till Guds avbild, och som en del av skapelsen är det människans uppgift att bruka och förvalta den.

Hammarby församling vill vara en förebild vad gäller hållbar utveckling och ta ett aktivt ansvar och inspirera och engagera församlingens personal, medlemmar och invånare i vår gemensamma uppgift att förvalta Guds skapelse.

hammarby församlings övergripande mål för hållbar utveckling

Foto: Yolanda Coervers/Pixabay.com

Hammarby församling ska vara ett föredöme inom klimat- och miljöområdet och vill genom samarbete med tillhöriga, medborgare, företagare och andra aktörer, minska vår negativa påverkan på den skapelse vi ska förvalta.

hammarby församlings övergripande policy för hållbar utveckling

Foto: Sasin Tipchai/pixabay.com

Hammarby församling ser och tar sitt ansvar för kommande generationer genom att:

  • I all verksamhet och alla beslut arbeta för en hållbar, solidarisk och rättvis utveckling, vilket ska prägla hela församlingens verksamhet.
  • Genom praktiska exempel medverka till en attitydförändring, som leder till en hållbar livsstil.
  • Sprida kunskap och goda idéer genom information och kommunikation, samt motivera och inspirerar församlingsbor att vara föredömen för hållbar utveckling, solidaritet och rättvisa.
  • Tillämpa kvalitetstänkande vid inköp och upphandling.
  • Så långt det är möjligt välja närproducerade, ekologiska, miljö- och FairTrade- märkta varor vid upphandling och inköp.
  • Följa de lagar och förordningar som finns på miljöområdet och i kulturminneslagen.
  • Bedriva miljöarbetet som en kontinuerlig process, där vi ständigt följer upp, utvecklar och förbättrar.