Foto: Kristina Sand Larsson/IKON

Bli medlem

Oavsett om du är medlem eller inte är du välkommen till kyrkan! Men som medlem bidrar du till att vi kan stödja människor i Sverige och i världen. Du är också med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Som medlem

  • Är du med och stöttar samhällets mest utsatta. Du hjälper så att människor i Hammarby, Upplands Väsby, såväl som i resten av Sverige och världen ges möjlighet till ett värdigt liv.
  • Bidrar du till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke som gudstjänster och konserter och att kyrkobyggnaderna bevaras till kommande generationer.
  • Kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan.
  • Bidrar du till att ett brett utbud av verksamheter för alla åldrar kan finnas.

Här kan du läsa 20 anledningar till att vara medlem i Svenska kyrkan

Så blir du medlem

För att bli medlem gör du något av följande:

Fyll i formuläret nedan så skickar vi hem en blankett med svarskuvert till dig för underskrift. Förälder kan anmäla sitt barn som medlem i avvaktan på dop.

Eller

Skriv ut blanketten för anmälan om inträde och skicka in med post till församlingen där du bor. Anmälan inträde i Svenska kyrkan (pdf).

Det går också bra att formulera dig fritt i ett vanligt brev.

Eller

Du kan besöka din församlingsexpedition eller ringa och berätta att du önskar bli medlem i Svenska kyrkan. Kontakta oss på telefon 08-555 168 00.

Kontaktuppgifter till Hammarby församling finns här.

Medlem genom dopet

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall. Läs mer om dop här.

Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken form av dop som kan bli aktuell i ditt fall.

Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar.

Folkbokförd utanför Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt anmäla medlemskap hos Kyrkostyrelsen. Har du frågor kring detta, kontakta Svenska kyrkans kanslistöd.