Foto: Skeeze/Pixabay.com

Hållbar utveckling: Verksamhetsområde VI - Transporter och kommunikation

"Hammarby församling vill genom användandet av miljövänliga transport- och kommunikationsalternativ, vara en förebild för medborgare och företag vad gäller medvetna val av klimatvänliga alternativ."

Delmål

Hammarby församling vill tydliggöra sitt aktiva arbete för att vårda och värna miljön, och samtidigt inspirera andra församlingar i närheten att göra detsamma.

Åtgärdsprogram

Hammarby församling ska besluta om resepolicy.

Ansvarig

Kanslichefen ansvarar för att förslag till policy tas fram och läggs fram till kyrkorådet för beslut.

Slutfört

Förslag till resepolicy lämnas till kyrkorådet senast 31 augusti 2017.
Beslut fattas av kyrkorådet vid sammansträde i september 2017.

Uppföljning

Beslut fattas av kyrkorådet vid sammanträde september 2017.