Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Katekumenat - vuxenväg till tro

Nyhet Publicerad

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor och det kristna budskapet? Då kan katekumenatet vara någonting för dig. Start 19 september.

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor och det kristna budskapet? Då kan katekumenatet vara någonting för dig. Det vänder sig till vuxna som vill döpas eller konfirmeras, vill samtala om eller söker en tro.

Vi träffas ungefär varannan vecka under två terminer, och startar med en pröva på-kväll tisdag 19 september klockan 19-21.

I den tidiga kristna kyrkan innebar katekumenatet dopundervisning för vuxna eller undervisning inför vuxenkonfirmation. Då, liksom nu, är det ett sätt att lära känna sig själv och att lära känna och få kunskap om den kristna tron.

Välkommen att vara med!

Anmälan senast 19 september.
Dag och tid: Tisdagar 19-21
Plats: Kyrkcenter, Nygatan 23, Piteå
Kontakt: Anna-Karin Jonsson, 0911-27 41 31

Vad kännetecknar katekumenatet?

  • Att få lära sig mer om dopet
  • En vandring i flera steg som börjar i våra egna livsberättelser
  • Gruppen uppmärksammas i några särskilda gudstjänster för att markera att katekumenatet angår hela församlingen
  • Människosyn - Människan bär på erfarenhet av Gud och kan lära sig mer om Gud genom andra människor
  • Kunskapssyn - Nutidens frågor och erfarenheter är viktiga och kan speglas i Bibelns berättelser och kyrkans tro
  • Tiden – två terminer – motsvarar ungefär ett konfirmandår
  • Det finns möjlighet att döpas eller att konfirmeras
  • När läsåret har gått så skingras gruppen och resan fortsätter