Vill du vara med på idédagarna?

Nyhet Publicerad

Man trivs där man behövs. Så lyder konceptet för Ideellt forum. I år är det dags för nya idédagar 6–8 oktober i Visby. Dagarna ger dig som är ideell/volontär, förtroendevald eller anställd inspiration för ditt engagemang i Svenska kyrkan.

Volontärer, förtroendevalda och anställda står i fokus under Idédagarna som i år äger rum 6-8 oktober i Visby.

Årets program handlar om förändringslängtan, webb-baserad rekrytering, speakers corner, podd & sånt, spanarna, Luther, idétorg, dramatiserad vandring i katedralen, att vara folkkyrka för ett post-kristet folk, migration och integration. Fokus är som tidigare år inspiration och fördjupning för ditt engagemang i Svenska kyrkan.

Nu har du i Piteå församling (ideell/volontär, förtroendevald eller anställd)möjlighet att delta på Idédagarna och representera församlingen. Meddela ditt intresse till Ulla Rehnström, diakon och volontärsamordnare, senast 25 augusti på 0911-27 41 13 eller ulla.rehnstrom@svenskakyrkan.se

Obs! För att delta från Piteå församling krävs en intresseanmälan till Ulla Rehnström. Begränsat antal platser!

Programmet i sin helhet hittar du på Ideellt Forum