Välkommen till en dag om freden

Nyhet Publicerad Ändrad

Välkommen till en dag för fred. Om ickevåld i teori och praktik med Cecilia Falk. Lördag 18 mars på Kyrkcenter, Nygatan 23 Piteå.

Introduktion till ickevåld

- vad är det, historia. Makt och konflikt, övningar, forumspel, diskussioner, om KAOS-teori och praktiskt ickevåld med mera. Paus med fika.

Lördag 18 mars kl. 13.00-16.00 med paus för fika.

Kyrkcenter, Nygatan 23, Piteå

Ett samarr med Kvinnor i Svenska kyrkan Luleå stift och Sensus.