Foto: Shutterstock

Nu startar ungdomskören Possible

Nyhet Publicerad Ändrad

Vill du vara med och sjunga? Nu startar nya ungdomskören Possible för dig mellan 15-25 år.

Nu startar nya ungdomskören Possible för dig mellan 15-25 år. Vi träffas 5 gånger under våren. Varje träff avslutas med fika. I kören ingår enskilda sånglektioner för den som vill.

Start måndag 6 mars kl. 19.00-20.30.
Kyrkcenter, Nygatan 23
Kom valfri måndag - när det passar!

Ledare: Anette Jernelöf, 0911-27 41 32

Samarr: Sensus.