Foto: Foto: Daniel Fekete /HIA/ACT Alliance/Ikon

Be för Aleppo!

Nyhet Publicerad

Inför den humanitära katastrof som pågår i Aleppo och Syrien uppmanar biskop Mikael Mogren till bön för Syriens folk och Aleppo. Han förslår också att bönen speciellt knyts till klockringningen i våra kyrkor. På så sätt formas en bönekedja.

-  Klockan 18.00 varje lördag när kyrkklockorna ringer in helgen, då uppmanar jag var och en att stanna upp och tänka på Syriens folk och Aleppo. Be för fred i Syrien och försoning i Mellanöstern, säger Mikael Mogren.

Biskopen kommer även att uppmana alla stiftets församlingar att kommande söndag, den 23 oktober, särskilt be för och lyfta fram situationen i Aleppo vid sina gudstjänster. Det är dagen före FN-dagen.

 

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet. Det är vår uppgift att göra den till en planet där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull. Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu, så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet kan bära namnet människa.