En ängel i ditt liv!

Nyhet Publicerad

Dopfest 2 oktober - Dopfestgudstjänst, en gudstjänst med sång och musik, ljuständning, körsång och mycket mer.

Efter gudstjänsten blir det kyrkkaffe. I denna gudstjänst får alla som döpts under året hämta sin dopängel.

Kom till den kyrka som passar er:

kl. 11.00 Öjeby kyrka, Infjärdens kyrka och Furubergskyrkan.

Pssst.... I år finns även möjlighet att hämta din Dopängel på Barnens Fest lördagen den 1/10 kl. 10.30-13.00 på Kyrkcenter, Piteå.
.............................................................................................................................................

Välkommen!

Varje år döps ett hundratal personer inom Piteå församling! De allra flesta är barn, men också några ungdomar och vuxna. Det ska vi fira med en Dopfest! En gudstjänst med sång och musik, ljuständning och mycket mer. Efter gudstjänsten blir det festfika.

Vid varje dop har glasänglar hängts upp i kyrkorna runt om i församlingen. I denna gudstjänst får alla som döpts under året hämta sin dopängel. Alla som får detta brev har en ängel att hämta – även om dopet skedde på annat håll. Den som inte har möjlighet att själv komma till dopfesten får gärna skicka någon annan eller så finns möjlighet att hämta dopängeln senare på församlingsexpeditionen.

/Mats Björk, Kyrkoherde i Piteå församling