Vänstiftsavtalet mellan Västerås stift och Lebombostiftet skrivs under av Dinis Sengulane och Claes-Bertil Ytterberg 1997
Foto: Magnus Aronson

Stiftet förnyar vänavtal med Mozambique

Nyhet Publicerad

Välkomna att vara med vid en unik vänstiftsgudstjänst söndagen den 21 augusti kl 11.00 i Västerås domkyrka.

I mitten av 1990-talet skrev Västerås stift ett vänstiftsavtal med det anglikanska Lebombostiftet i södra Mozambique. Från början bar samverkan mycket prägeln av biståndsprojekt men har genom åren fördjupats till allt större ömsesidighet. Ungdomsutbyten, gemensamma ungdomsledarutbildningar, arbete på teologisk utveckling utifrån två perspektiv, samhällsanalys. Det första vänstiftsavtalet skrevs under av biskoparna Dinis Sengulane och Claes-Bertil Ytterberg 1997. Det förnyades under den tid Thomas Söderberg var biskop i Västerås.

Nu finns nya biskopar i båda stiften; Mikael Mogren i Västerås och Carlos Matsinhe i Lebombostiftet.

Därför skrivs nu på söndag ett nytt 10-årigt vänstiftsavtal vid en gudstjänst i  Västerås domkyrka.  Där medverkar biskoparna Mogren och Matsinhe tillsammans med ungdomar från sina respektive stift. Ungdomskontakterna är en bärande del av vänstiftsarbetet. Vid gudstjänsten närvarar även representanter för Mozambiques ambassad i Sverige.