Flygplansvinge under flygning.
Foto: Camilla Arvidsson

Granskning av Svenska kyrkans resor

Nyhet Publicerad Ändrad

Idag sänder Sveriges Radios Ekot en granskning av resor inom Svenska kyrkan. Granskningen tar upp resornas omfattning, kostnader, motiveringar och förekomsten av alkohol. Det är medias uppgift att granska myndigheter, organisationer och företag, och vi vill vara transparenta och öppna i detta.

Även Svenska kyrkan i Boden har ombetts att redovisa sina resor för Ekot. För vår del handlar det om en personalresa till Berlin 2011. Detta var en resa vi hade sparat pengarna för personalbefrämjande åtgärder till under en tioårsperiod. Redaktionen för Ekot har fått ta del av allt vårt material från denna resa; kostnader, kvitton, program och syfte, och vi är också en av de församlingar/pastorat som finns nämnda på Ekots lista över församlingarnas resor. Däremot har vi inte blivit ombedda att ställa upp på några intervjuer.

Svenska kyrkan i Boden gör emellanåt resor till kyrkor, församlingar och pilgrimsmål i Sverige och utomlands tillsammans med medarbetare och/eller förtroendevalda. Syftet är alltid att på ett eller annat sätt inhämta kunskap, inspiration och göra erfarenheter som kommer vår verksamhet till del. Vi är noga med att det alltid är arbetande resor – alltså resor som har program och begränsat med "fri" tid. Och alkohol, i så fall endast vin eller öl i samband med måltider, förekommer mycket sparsamt och betalas i förekommande fall alltid av medarbetaren själv.

Det är självklart att Svenska kyrkan i Boden hanterar medlemmarnas pengar varsamt, och alltid prövar nyttan mot insatsen. Detta är väldigt viktigt och av det skälet välkomnar vi granskningen. Det är viktigt att poängtera att kyrkoavgiften går till verksamheten; att stötta utsatta människor, bedriva verksamhet för barn och äldre, fira gudstjänst och tillgängliggöra kultur för hela Boden. Kollekter som samlas in går alltid till fastställda kollektändamål som församlingsråden beslutar om. I det fall där kollektändamålet är lokalt handlar det om medel till verksamhet eller till stöd för utsatta människor.

Redovisningen av Svenska kyrkan i Bodens personalresor 2010-2015 hittar du här.

I Svenska kyrkan i Boden genomförs ibland resor med ungdomarna i vår verksamhet, till kloster, kyrkor och pilgrimsmål utomlands. Denna typ av resor ingår inte i granskningen.

Bra att Svenska kyrkan granskas

I slutet av maj 2016 presenterades två granskningar av Svenska kyrkan, oberoende av varandra. Ekot har tittat på församlingars utlandsresor, Aftonbladet har granskat Svenska kyrkan i utlandet.
Vi tar granskningarna på allvar och följer upp dem, läs mer om detta.